Kodeks karny skarbowy komentarz

Komentarze i książki starają się udzielić odpowiedzi na bieżące problemy praktyki stosowania prawa, w szczególności w tych kwestiach, które wywołują spory i rozbieżności w orzecznictwie i doktrynie. Zawierają najnowszy stan prawny na 1 kwietnia 2017 r. z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. poz. 648), które wejdą w życie 30 kwietnia 2017 r. i 1 maja 2017 r.

Kodeks karny skarbowy - Kodeks karny skarbowy komentarze praktyczne

Zobacz Kodeks karny skarbowy Komentarz Zgoliński
Kodeks karny skarbowy Komentarz Zgoliński

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381240000 Wydanie 2017

Komentarz do kodeksu karnoskarbowego na 2018 rok zawiera wszechstronne omówienie aktualnych problemów praktyki stosowania Kodeksu karnego skarbowego, w szczególności tych zagadnień, które wywołują rozbieżności w orzecznictwie i spory w dokt ...

Zobacz Prawo i postępowanie karne skarbowe
Prawo i postępowanie karne skarbowe

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325595906 Wydanie 2017

Książka z prawa i postępowania karno skarbowego zawiera kompleksowe omówienie problematyki materialnoprawnej, procesowej i wykonawczej prawa karnego skarbowego. Autorka publikacji omawia w niej m.in.:- zasady prawa karnego skarbowego,- typy przes ...

Zobacz Prawo karne skarbowe Zagadnienia materialnoprawne, procesowe i wykonawcze
Prawo karne skarbowe Zagadnienia materialnoprawne, procesowe i wykonawcze

Wolters Kluwer Isbn 9788381076609 Wydanie 2017

Podręcznik zawiera omówienie: - materialnego prawa karnego skarbowego, w tym części ogólnej dotyczącej zasad odpowiedzialności i systemu środków penalnych oraz części szczególnej grupującej przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe: ...

Zobacz Kodeks karny skarbowy Komentarz
Kodeks karny skarbowy Komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788380928992 Wydanie 2017

Autorzy komentarza do kodeksu karnego skarbowego starają się udzielić odpowiedzi na bieżące problemy praktyki stosowania prawa, w szczególności w tych kwestiach, które wywołują spory i rozbieżności w orzecznictwie i doktrynie. Podają tak ...

Zobacz Kodeks karny skarbowy
Kodeks karny skarbowy

C.H. Beck Isbn 9788325599829 Wydanie 2017

Stan prawny: 1 września 2017 r. Seria Twoje Prawo zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy TWOJE PRAWO ...

Zobacz Prawo karne skarbowe
Prawo karne skarbowe

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326497292 Wydanie 2016

Prawo karne skarbowe. Schematy. Tabele. Komentarze. Orzecznictwo. Testy. Kazusy stanowi kompleksowe omówienie problematyki prawa karnego skarbowego. Podręcznik umożliwia skuteczne poznanie dziedziny prawa karnego skarbowego oraz przygotowanie się ...

Zobacz Przestępstwa karuzelowe i inne oszustwa w VAT
Przestępstwa karuzelowe i inne oszustwa w VAT

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381072960 Wydanie 2017

Publikacja przeznaczona jest dla doradców podatkowych, adwokatów i radców prawnych. Zainteresuje również pracowników administracji rządowej i samorządowej, księgowych, pracowników działów sprzedaży, menedżerów i przedsiębiorców, a ta ...

Zobacz Nowe uprawnienia kontrolne administracji skarbowej
Nowe uprawnienia kontrolne administracji skarbowej

Wiedza i Praktyka Isbn 9788326965272 Wydanie 2017

Każdy naczelnik urzędu celno-skarbowego może obecnie wykonywać kontrolę celno-skarbową na całym terytorium Polski, niezależnie od siedziby kontrolowanego. W niektórych sytuacjach kontrola celno-skarbowa będzie wszczynana bez zawiadomienia p ...

Zobacz Opłata skarbowa w polskim porządku prawnym
Opłata skarbowa w polskim porządku prawnym

Wolters Kluwer Isbn 9788381074797 Wydanie 2017

Książka zawiera szerokie spektrum przedmiotowo-podmiotowe, w którego centrum znajduje się opłata skarbowa. Jest przykładem wielostronnej analizy, syntezy i oceny regulacji opłaty skarbowej. Praca posiada podwójny wymiar praktyczno-teoretyczny ...

Zobacz Węzłowe zagadnienia prawa karnego skarbowego
Węzłowe zagadnienia prawa karnego skarbowego

C.H. Beck Isbn 9788325589486 Wydanie 2017

Publikacja zawiera referaty wygłoszone podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Węzłowe zagadnienia prawa karnego skarbowego, która odbyła się 19.11.2015 r. na poznańskim Wydziale Zamiejscowym SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego. W ...