Kodeks karny skarbowy komentarz

Komentarze i książki starają się udzielić odpowiedzi na bieżące problemy praktyki stosowania prawa, w szczególności w tych kwestiach, które wywołują spory i rozbieżności w orzecznictwie i doktrynie. Zawierają najnowszy stan prawny na 1 kwietnia 2017 r. z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. poz. 648), które wejdą w życie 30 kwietnia 2017 r. i 1 maja 2017 r.

Kodeks karny skarbowy - Kodeks karny skarbowy komentarze praktyczne

Zobacz Przestępstwa karuzelowe i inne oszustwa w VAT
Przestępstwa karuzelowe i inne oszustwa w VAT

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381072960 Wydanie 2017

Publikacja przeznaczona jest dla doradców podatkowych, adwokatów i radców prawnych. Zainteresuje również pracowników administracji rządowej i samorządowej, księgowych, pracowników działów sprzedaży, menedżerów i przedsiębiorców, a ta ...

Zobacz Nowe uprawnienia kontrolne administracji skarbowej
Nowe uprawnienia kontrolne administracji skarbowej

Wiedza i Praktyka Isbn 9788326965272 Wydanie 2017

Każdy naczelnik urzędu celno-skarbowego może obecnie wykonywać kontrolę celno-skarbową na całym terytorium Polski, niezależnie od siedziby kontrolowanego. W niektórych sytuacjach kontrola celno-skarbowa będzie wszczynana bez zawiadomienia p ...

Zobacz Opłata skarbowa w polskim porządku prawnym
Opłata skarbowa w polskim porządku prawnym

Wolters Kluwer Isbn 9788381074797 Wydanie 2017

Książka zawiera szerokie spektrum przedmiotowo-podmiotowe, w którego centrum znajduje się opłata skarbowa. Jest przykładem wielostronnej analizy, syntezy i oceny regulacji opłaty skarbowej. Praca posiada podwójny wymiar praktyczno-teoretyczny ...

Zobacz Węzłowe zagadnienia prawa karnego skarbowego
Węzłowe zagadnienia prawa karnego skarbowego

C.H. Beck Isbn 9788325589486 Wydanie 2017

Publikacja zawiera referaty wygłoszone podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Węzłowe zagadnienia prawa karnego skarbowego, która odbyła się 19.11.2015 r. na poznańskim Wydziale Zamiejscowym SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego. W ...

Zobacz Prawo i postępowanie karne skarbowe
Prawo i postępowanie karne skarbowe

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325595906 Wydanie 2017

Książka z prawa i postępowania karno skarbowego zawiera kompleksowe omówienie problematyki materialnoprawnej, procesowej i wykonawczej prawa karnego skarbowego. Autorka publikacji omawia w niej m.in.:- zasady prawa karnego skarbowego,- typy przes ...

Zobacz Kodeks karny skarbowy Komentarz
Kodeks karny skarbowy Komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788380928992 Wydanie 2017

Autorzy komentarza do kodeksu karnego skarbowego starają się udzielić odpowiedzi na bieżące problemy praktyki stosowania prawa, w szczególności w tych kwestiach, które wywołują spory i rozbieżności w orzecznictwie i doktrynie. Podają tak ...

Zobacz Kodeks karny skarbowy Komentarz
Kodeks karny skarbowy Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325585129 Wydanie 2016

Komentarz do ustawy z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy w sposób jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w ww. ustawie, uwzględniając i prezentując ...

Zobacz Opłata skarbowa Komentarz
Opłata skarbowa Komentarz

C.H. Beck Isbn 9788325592264 Wydanie 2017

Adresatami komentarza są podatnicy oraz ich pełnomocnicy (w szczególności adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, rzecznicy patentowi), a także pracownicy organów orzekających w sprawach administracyjnych i wykonujących inne obowiązki ...

Zobacz Kodeks karny skarbowy Praktyczny komentarz z orzecznictwem
Kodeks karny skarbowy Praktyczny komentarz z orzecznictwem

Difin Isbn 9788380852211 Wydanie 2016

Komentarz uwzględnia ostatnie nowelizacje Kodeksu karnego skarbowego, w szczególności wprowadzone niedawno zmiany legislacyjne, mające przeciwdziałać wyłudzeniom podatku VAT związanym z obrotem paliwami (art. 69b-69c), a ponadto zmiany planow ...

Zobacz Kodeks karny skarbowy 2016 Beck ustawa
Kodeks karny skarbowy 2016 Beck ustawa

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325586485 Wydanie 2016

Stan prawny 01.09.2016 rok, zawiera zmiany wchodzące w życie w 2016 roku. Poręczne, kieszonkowe wydanie Kodeksu Karnego Skarbowego opatrzone słowem wstępnym od redakcji, przypisami redakcyjnymi oraz indeksem rzeczowym. Umieszczenie haseł w nawi ...