Kodeks karny skarbowy komentarz

Komentarze i książki starają się udzielić odpowiedzi na bieżące problemy praktyki stosowania prawa, w szczególności w tych kwestiach, które wywołują spory i rozbieżności w orzecznictwie i doktrynie. Zawierają najnowszy stan prawny na 1 kwietnia 2017 r. z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. poz. 648), które wejdą w życie 30 kwietnia 2017 r. i 1 maja 2017 r.

Kodeks karny skarbowy - Kodeks karny skarbowy komentarze praktyczne

Zobacz Kodeks Karny Skarbowy Twoje Prawo
Kodeks Karny Skarbowy Twoje Prawo

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381582865 Wydanie 2019

Poręczne, kieszonkowe wydanie Kodeksu Karnego Skarbowego opatrzone słowem wstępnym od redakcji, przypisami redakcyjnymi oraz indeksem rzeczowym. Umieszczenie haseł w nawiasach kwadratowych, objaśniających treść przepisu, w dużym stopniu uła ...

Zobacz Prawo karne skarbowe
Prawo karne skarbowe

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381600705 Wydanie 2018

Podręcznik umożliwia skuteczne poznanie dziedziny prawa karnego skarbowego oraz przygotowanie się do egzaminu, przeprowadzając przez trzy etapy nauki:- szybkie przyswojenie wiedzy oraz uporządkowanie informacji do zapamiętania – dzięki schem ...

Zobacz Kodeks karny skarbowy Komentarz Beck
Kodeks karny skarbowy Komentarz Beck

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381282864 Wydanie 2018

Komentarz do ustawy Kodeks karny skarbowy w sposób jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w ww. ustawie, uwzględniając i prezentując najnowszy stan praw ...

Zobacz Kodeks karny skarbowy Komentarz
Kodeks karny skarbowy Komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788380928992 Wydanie 2017

Autorzy komentarza do kodeksu karnego skarbowego starają się udzielić odpowiedzi na bieżące problemy praktyki stosowania prawa, w szczególności w tych kwestiach, które wywołują spory i rozbieżności w orzecznictwie i doktrynie. Podają tak ...

Zobacz Kodeks karny skarbowy Komentarz Zgoliński
Kodeks karny skarbowy Komentarz Zgoliński

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381240000 Wydanie 2017

Komentarz do kodeksu karnoskarbowego na 2018 rok zawiera wszechstronne omówienie aktualnych problemów praktyki stosowania Kodeksu karnego skarbowego, w szczególności tych zagadnień, które wywołują rozbieżności w orzecznictwie i spory w dokt ...

Zobacz Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej Komentarz
Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381286152 Wydanie 2018

Krajowa Administracja Skarbowa stanowi wyspecjalizowaną administrację rządową wykonującą zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, ochrony interesów ...

Zobacz Ustawa o opłacie skarbowej Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych Komentarz
Ustawa o opłacie skarbowej Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych Komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381244978 Wydanie 2018

Komentarz przeznaczony jest dla osób profesjonalnie zajmujących się problematyką podatków i opłat, w tym pracowników administracji rządowej i samorządowej, sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, prokuratorów i doradców podatk ...

Zobacz Krajowa Administracja Skarbowa Komentarz
Krajowa Administracja Skarbowa Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381240222 Wydanie 2018

Stan prawny: 1 stycznia 2018 r.\r\nz uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych,które wejdą w życie 13 styczni ...

Zobacz Opłata skarbowa Komentarz
Opłata skarbowa Komentarz

C.H. Beck Isbn 9788325592264 Wydanie 2017

Adresatami komentarza są podatnicy oraz ich pełnomocnicy (w szczególności adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, rzecznicy patentowi), a także pracownicy organów orzekających w sprawach administracyjnych i wykonujących inne obowiązki ...

Zobacz Prawo i postępowanie karne skarbowe
Prawo i postępowanie karne skarbowe

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325595906 Wydanie 2017

Książka z prawa i postępowania karno skarbowego zawiera kompleksowe omówienie problematyki materialnoprawnej, procesowej i wykonawczej prawa karnego skarbowego. Autorka publikacji omawia w niej m.in.:- zasady prawa karnego skarbowego,- typy przes ...