Kodeks karny Komentarz Stefański

Premiera: 28 września 2018 roku
Cena 299.59 zł Katalogowa 349 zł

Komentarz do kodeksu karnego 2017

Komentarz ze stanem prawnym na 1 maja 2017 roku

Kodeks karny. Komentarz prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury. Ponadto, zostało uwzględnione aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Nowy Komentarz obejmuje wyjaśnienia do całości przepisów zawartych zarówno w części ogólnej, szczególnej, W jaki sposób i wojskowej