Kodeks cywilny Tom 1 Komentarz do art. 1–352

Gniewek komentarz do kodeksu cywilnego

Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz zawiera wyjaśnienia do art. 1–352 obejmujące część ogólną Kodeksu, własność i inne prawa rzeczowe. Komentarz omawia szczegółowo zagadnienia kodeksu cywilnego