Kodeks cywilny Orzecznictwo Piśmiennictwo Tom 1 Część ogólna

Gniewek komentarz do kodeksu cywilnego

Tom zawiera orzecznictwo Sądu Najwyższego z lat 1918–2018 a także piśmiennictwo z lat 1842–2018, dotyczące przepisów księgi pierwszej Kodeksu cywilnego lub zachowujące ścisły związek z jego przepisami.