Kodeks cywilny Komentarz Tom 3 zobowiązania Część ogólna art. 353-534

Cena 181.89 zł Katalogowa 239 zł
Gniewek komentarz do kodeksu cywilnego

Tom 3 komentarza do Kodeksu cywilnego obejmuje regulację części ogólnej zobowiązań. Najważniejsze zalety opracowania, szczególnie cenne dla czytelników, to m.in.:

- nowatorskie podejście do omawiania przepisów, kładące nacisk na praktyczne aspekty ich wykładni i stosowania;
- analiza najistotniejszych problemów spornych w doktrynie i judykaturze ze wskazaniem sposobów ich rozwiązywania na podstawie najnowszych orzeczeń Sądu Najwyższego a także sądów powszechnych;
- ukazanie ewolucji regulacji ustawowej oraz towarzyszących jej zmian poglądów doktryny i kierunków orzecznictwa;
- szczegółowa struktura wewnętrzna z jednolitym i czytelnym podziałem zagadnień.
Autorami komentarza do kodeksu cywilnego są uznani prawnicy z najlepszych krajowych ośrodków akademickich oraz praktycy legitymujący się bogatym dorobkiem zawodowym.