Kodeks cywilny Komentarz Tom 3 zobowiązania Część ogólna art. 353-534

Cena 178.77 zł Katalogowa 239 zł
Gniewek komentarz do kodeksu cywilnego

Tom III nowego komentarza do Kodeksu cywilnego obejmuje regulację części ogólnej zobowiązań. Najważniejsze zalety opracowania, szczególnie cenne dla czytelników, to m.in.:

- nowatorskie podejście do omawiania przepisów, kładące nacisk na praktyczne aspekty ich wykładni i stosowania;
- analiza najistotniejszych problemów spornych w doktrynie i judykaturze ze wskazaniem sposobów ich rozwiązywania na podstawie najnowszych orzeczeń Sądu Najwyższego a także sądów powszechnych;
- ukazanie ewolucji regulacji ustawowej oraz towarzyszących jej zmian poglądów doktryny i kierunków orzecznictwa;
- szczegółowa struktura wewnętrzna z jednolitym i czytelnym podziałem zagadnień.
Autorami komentarza do kodeksu cywilnego są uznani prawnicy z najlepszych krajowych ośrodków akademickich oraz praktycy legitymujący się bogatym dorobkiem zawodowym.