Kodeks cywilny Komentarz Spadki tom 4

Cena 135.49 zł Katalogowa 189 zł

Zwięzły komentarz do przepisów księgi czwartej Kodeksu cywilnego prawo spadkowe, w którym omówiono wszystkie instytucje prawne regulujące skutki prawne śmierci osoby fizycznej w sferze cywilnoprawnych stosunków majątkowych.
W komentarzu znajdą Państwo odpowiedzi na pytania:
- W jaki sposób w prawidłowy sposób interpretować przepisy kodeksu cywilnego dotyczące prawa spadkowego?
- Jakie są prawnie dopuszczalne formy dysponowania majątkiem na wypadek śmierci?
- Jak ograniczyć odpowiedzialność następców prawnych za zaciągnięte przez zmarłego długi spadkowe, tzw. dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza?
- Czym jest wykaz inwentarza i jak prawidłowo go sporządzić?
- Czym różni się zapis zwykły od zapisu windykacyjnego?
- Jak przeprowadzić dział spadku? Komentarz zawiera zmiany w prawie:
- W szczególności omówiono nowelizację wynikającą z ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny a także niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 539), która wejdzie w życie 18 października 2015 r. Zmiana ta wprowadziła zasadę odpowiedzialności za długi spadkowe z tzw. dobrodziejstwem inwentarza, tj. do wysokości wartości aktywów spadkowych w miejsce obowiązującej dotychczas zasady odpowiedzialności nieograniczonej.
- Bogaty wybór najnowszego orzecznictwa SN oraz aktualna literatura przedmiotu.
Komentarz przeznaczony jest zarówno dla praktyków specjalizujących się w prawie spadkowym: sędziów, notariuszy, adwokatów, radców prawnych, jak i teoretyków prawa.
Stan prawny: 15 czerwca 2015 r. z uwzględnieniem nowelizacji z dnia 20 marca 2015 r. (Dz. U. poz. 539), wchodzącej w życie 18 października 2015 roku