Komentarze do kodeksu cywilnego - Gniewek

Książki i komentarze stanowią cenną pomoc z kodeksu cywilnego zarówno dla praktyków prawa: adwokatów, radców prawnych, notariuszy, prokuratorów oraz sędziów, a także komorników, jak i dla doktryny prawa cywilnego, a także aplikantów zawodów prawniczych i studentów

Kodeks cywilny 2017 - Kodeks cywilny komentarz

Zobacz Kodeks cywilny Zivilgesetzbuch
Kodeks cywilny Zivilgesetzbuch

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381280945 Wydanie 2017

Książka jest drugim wydaniem tłumaczenia Kodeksu cywilnego na język niemiecki. Autor tłumaczenia, s. Dariusz Łubowski, jest czynnym sędzią Sądu Okręgowego w Warszawie, wieloletnim współpracownikiem Departamentu Współpracy Międzynarodow ...

Zobacz Kodeks cywilny Tom 1 Komentarz do art. 1-449
Kodeks cywilny Tom 1 Komentarz do art. 1-449

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325579401 Wydanie 2016

Komentarz do kodeksu cywilnego jest zbiorowym dziełem wybitnego zespołu autorskiego składającego się z naukowców-praktyków, będących gwarantami wysokiego poziomu zarówno merytorycznego , jak i praktycznego prezentowanych omówień. Dzieło ...

Zobacz Kodeks cywilny Komentarz Tom 2 Pietrzykowski
Kodeks cywilny Komentarz Tom 2 Pietrzykowski

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325569945 Wydanie 2015

Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II zawiera wyjaśnienia do art. 450–1088. Szczegółowo zostały w nim omówione zagadnienia dotyczące: wykonywania zobowiązań i skutków ich niewykonania, potrącenia, odnowienia, zwolnienia z długu, zmiany wierz ...

Zobacz Kodeks cywilny Tom 2 Komentarz do art. 450-1088
Kodeks cywilny Tom 2 Komentarz do art. 450-1088

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325579425 Wydanie 2016

Dzieła z serii Duże Komentarze Becka należą do najobszerniejszych na rynku wydawniczym komentarzy omawiających najważniejsze ustawy systemu prawnego. Dzięki wiedzy autorów – wybitnych znawców poszczególnych dziedzin prawa – tworzą one ...

Zobacz Kodeks cywilny Komentarz Gniewek
Kodeks cywilny Komentarz Gniewek

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325579913 Wydanie 2016

Komentarz do Kodeksu cywilnego prof. Edwarda Gniewka jest uznanym dziełem zbiorowym szkoły wrocławskiej. Opracowany został jako wydanie jednotomowe uwzględniające najnowsze zmiany, aktualne orzecznictwo oraz poglądy doktryny. Komentarz zawiera ...

Zobacz Kodeks cywilny Komentarz Tom 1 Pietrzykowski
Kodeks cywilny Komentarz Tom 1 Pietrzykowski

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325569921 Wydanie 2015

Wydawnictwo prezentuje kolejne,8. wydanie bardzo dobrze znanego na rynku dwutomowego Komentarza do Kodeksu cywilnego z najwybitniejszym składem autorskim. Kodeks cywilny Komentarz Tom I zawiera wyjaśnienia do art. 1–44910 Szczegółowo zostały ...

Zobacz Skarga pauliańska Komentarz do art 527–534 KC
Skarga pauliańska Komentarz do art 527–534 KC

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325569532 Wydanie 2015

Skarga pauliańska jest jednym z najważniejszych instrumentów ochrony wierzyciela w przypadku niewypłacalności dłużnika. Dotyczy ona czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli gdy osoba trzecia uzyskała korzyść maj ...

Zobacz Kodeks cywilny Tom 1 Komentarz
Kodeks cywilny Tom 1 Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325579401 Wydanie 2015

Kodeks cywilny Tom 1 Komentarz ...

Zobacz Kodeks cywilny Wybór orzecznictwa
Kodeks cywilny Wybór orzecznictwa

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326481437 Wydanie 2015

Publikacja zawiera aktualny tekst kodeksu cywilnego wraz z wybranymi tezami orzeczeń Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego nawiązującymi do poszczególnych artykułów. Stanowi podręczny komentarz umo ...

Zobacz Kodeks cywilny Komentarz Ciszewski
Kodeks cywilny Komentarz Ciszewski

LexisNexis Polska Isbn 9788327805577 Wydanie 2014

Komentarz uwzględnia wszystkie zmiany ustawodawcze, które weszły w życie do czasu jego wydania. Jego ogromną zaletą jest ujęcie obszernego materiału w jednym tomie. Poręczny format i doskonała jakość tej publikacji sprawiają, że częste ...