Klasyfikacja Środków Trwałych 2016 z powiązaniami z KŚT 2010 i stawkami amortyzacji

Cena 115.45 zł Katalogowa 157,5 zł

Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) jest usystematyzowanym wykazem środków trwałych (obiektów) służącym do celów ewidencyjnych, ustalania stawek odpisów amortyzacyjnych a także badań statystycznych. Książka zawiera pełny tekst Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT 2016) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. (Dziennik Ustaw poz. 1864) obowiązującej od 1 stycznia 2017 r., w tym:

- powiązania z KŚT 2010 (z przyporządkowanymi jej stawkami amortyzacji);
- wykaz zmian wprowadzonych do KŚT 2016 w stosunku do Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT 2010) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. (Dz.U. poz. 1622).

Dodatkowo zamieszczono wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Do dnia 31 grudnia 2017 r. stosuje się ponadto Klasyfikację Środków Trwałych (KŚT 2010) (rozporządzenie RM z dnia 10 grudnia 2010 r., Dz.U. poz. 1622):

- w sprawach podatkowych, o których stanowi ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 z późn. zm.);
- w sprawach ewidencji i sprawozdań, o których stanowi ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1047);
- w sprawach dotyczących przekazywania danych wykorzystywanych dla celów statystycznych, o których stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1068);
- w pozostałych sprawach – jednocześnie z KŚT 2016.