klasyfikacja budżetowa 2018

Podziałki klasyfikacji budżetowej na 2018 rok a także porady, W jaki sposób kwalifikować dochody i wydatki do konkretnych paragrafów. Książka zawiera tekst rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem najnowszych zmian oraz załączników do tego rozporządzenia, w których są przedstawione podziałki klasyfikacji budżetowej wraz z objaśnieniami, wzbogacony o przykłady innych rodzajów dochodów lub wydatków, niewymienionych w objaśnieniach. W rozdziale drugim przedstawiono klasyfikację dochodów i wydatków w ujęciu praktycznym, w formie pytań i odpowiedzi, co z pewnością będzie bardzo pomocne w codziennej pracy osób mających do czynienia z finansami publicznymi.
W klasyfikacji budżetowej 2018 znajdziesz m.in.:
- pomoc dla pracowników służb finansowo- księgowych jednostek sektora publicznego w zorientowaniu się w podziałkach klasyfikacji budżetowej,
- wyjaśnienia dotyczące poszczególnych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z uwzględnieniem najnowszych zmian w tym zakresie,
- porady, jak księgować konkretne dochody i wydatki jednostek sektora finansów publicznych, szczególnie te, ktore nie zostały wymienione wprost w rozporządzeniu.