Klasyfikacja budżetowa - Klasyfikacja budżetowa 2018

Zobacz Zmiany w klasyfikacji budżetowej 2017
Zmiany w klasyfikacji budżetowej 2017

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325591458 Wydanie 2016

Książka uwzględnia zmiany w klasyfikacji budżetowej wchodzące w życie w od 1.1.2017 roku. W dniu 1.1.2017 r. wejdzie w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1121). W nowelizacji dokonano sze ...

Zobacz Klasyfikacja budżetowa 2017 + Kalendarz finansowo-księgowy 2017 dla jsfp
Klasyfikacja budżetowa 2017 + Kalendarz finansowo-księgowy 2017 dla jsfp

Oficyna Prawa Polskiego Isbn 9788326959684 Wydanie 2017

Klasyfikacja budżetowa 2017 Książka zawiera najnowszy tekst rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej oraz załączników do tego rozporządzenia, w których są przedstawione podziałki klasyfikacji budżetowej wraz z objaśnieniami, wzb ...

Zobacz Klasyfikacja budżetowa 2016
Klasyfikacja budżetowa 2016

Wiedza i Praktyka Isbn 9788326945236 Wydanie 2016

Książka zawiera opracowany, najnowszy tekst rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej oraz załączników do tego rozporządzenia, w których są przedstawione podziałki klasyfikacji budżetowej wraz z objaśnieniami, wzbogacony o przykł ...

Zobacz Klasyfikacja budżetowa 2016
Klasyfikacja budżetowa 2016

Wiedza i Praktyka Isbn 9788326952630 Wydanie 2016

Książka zawiera opracowany, najnowszy tekst rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej oraz załączników do tego rozporządzenia, w których są przedstawione podziałki klasyfikacji budżetowej wraz z objaśnieniami, wzbogacony o przykł ...

Zobacz Klasyfikacja budżetowa 2016
Klasyfikacja budżetowa 2016

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325584450 Wydanie 2016

W 2016 r. wchodzą w życie cztery nowelizacje rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej: - Dnia 24.6.2015 r. została ogłoszona nowelizacja rozporządzenia MF w sprawie klasyfikacji budżetowej (Dz.U. poz. 931). Wchodzi ona w życie 1.1.20 ...

Zobacz Szczegółowa klasyfikacja dochodów wydatków przychodów i rozchodów
Szczegółowa klasyfikacja dochodów wydatków przychodów i rozchodów

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378042839 Wydanie 2016

Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wprowadzona rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.) z uwzg ...

Zobacz Szczegółowa klasyfikacja dochodów 2017
Szczegółowa klasyfikacja dochodów 2017

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378043386 Wydanie 2017

Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wprowadzona rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.) z uwzgl ...

Zobacz Poradnik Oświatowy 7/2015 Klasyfikacja budżetowa w jednostkach oświaty
Poradnik Oświatowy 7/2015 Klasyfikacja budżetowa w jednostkach oświaty

Infor Isbn 9788374404396 Wydanie 2015

Klasyfikacja budżetowa w jednostkach oświaty Czym jest i czego dotyczy klasyfikacja budżetowa Placówki oświatowe jako jednostki sektora finansów publicznych Podział klasyfikacyjny Klasyfikacja paragrafowa w jednostkach oświatowych Wybrane pro ...

Zobacz Szczegółowa klasyfikacja dochodów wydatków przychodów i rozchodów
Szczegółowa klasyfikacja dochodów wydatków przychodów i rozchodów

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378042563 Wydanie 2015

oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z komentarzem, przykładami, uwagami objaśniającymi z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozp. MF z dnia 24 czerwca 2015 r. (Dz.U. poz. 931) (z suplementem elektronicznym). W książce:\r\n- sz ...

Zobacz Szczegółowa klasyfikacja dochodów 2016
Szczegółowa klasyfikacja dochodów 2016

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378043102 Wydanie 2016

Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z komentarzem, przykładami, uwagami objaśniającymi ze zmianami obowiązującymi od dnia 15 kwietnia 2016 r. (z suplem ...