Prawo karne wykonawcze i kodeks wykonawczy

Książki zawierają omówienie zagadnień obejmujących problematykę definicji prawa karnego wykonawczego, źródeł prawa karnego wykonawczego, postępowania wykonawczego, wykonywania środków karnych, wykonywania środków zabezpieczających, wykonywania tymczasowego aresztowania

KKW kodeks komentarz - Kodeks i prawo karne wykonawcze komentarze

Zobacz Kodeks karny wykonawczy Komentarz Lachowski
Kodeks karny wykonawczy Komentarz Lachowski

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381286275 Wydanie 2018

Komentarz do kodeksu karno wykonawczego wyd. Beck stanowi najbardziej aktualne, dostępne na rynku wydawniczym, wyczerpujące omówienie ustawy z dnia 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, uwzględniające pogłębioną i rozszerzoną analizę prz ...

Zobacz Prawo karne wykonawcze Hołda
Prawo karne wykonawcze Hołda

Wolters Kluwer Isbn 9788381073493 Wydanie 2017

Podręcznik z prawa karnego wykonawczego jest przeznaczony dla studentów prawa, administracji, pedagogiki i resocjalizacji. Korzystać z niego mogą także praktycy i aplikanci zawodów prawniczych. Publikacja zawiera najważniejsze wiadomości z z ...

Zobacz Prawo karne wykonawcze Zagadnienia procesowe
Prawo karne wykonawcze Zagadnienia procesowe

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326434051 Wydanie 2014

Podręcznik w sposób usystematyzowany przedstawia najważniejsze zagadnienia prawa karnego wykonawczego. W pierwszej części opracowania zaprezentowano m.in.: źródła prawa karnego wykonawczego, standardy międzynarodowe, uczestników postępowan ...

Zobacz Prawo karne wykonawcze Kuć
Prawo karne wykonawcze Kuć

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325583453 Wydanie 2017

Skrypt do prawa karnego wykonawczego zawiera najistotniejsze wiadomości z zakresu prawa karnego wykonawczego. Omówione w nim zagadnienia obejmują m.in. problematykę:- definicji prawa karnego wykonawczego,- źródeł prawa karnego wykonawczego,- p ...

Zobacz Kodeks karny wykonawczy Komentarz Dąbkiewicz
Kodeks karny wykonawczy Komentarz Dąbkiewicz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381247436 Wydanie 2018

Komentarz do kodeksu karno wykonawczego przeznaczona jest dla praktyków prawa: sędziów, referendarzy sądowych, asystentów sędziów, prokuratorów, radców prawnych, adwokatów i kuratorów sądowych. Może być przydatna również funkcjonarius ...

Zobacz Przestępstwa przeciwko prawom pracownika Postępowanie mandatowe Komentarz do art. 281–283 KP i art. 95–102a KPW
Przestępstwa przeciwko prawom pracownika Postępowanie mandatowe Komentarz do art. 281–283 KP i art. 95–102a KPW

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381289207 Wydanie 2018

Przestępstwa przeciwko prawom pracownika Postępowanie mandatowe Komentarz do art. 281–283 KP i art. 95–102a KPW. Prezentowana publikacja stanowi kompleksowe omówienie art. 281–283 ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. ...

Zobacz Prawo karne wykonawcze wraz z elementami polityki karnej i penitencjarnej
Prawo karne wykonawcze wraz z elementami polityki karnej i penitencjarnej

Wolters Kluwer Isbn 9788380927865 Wydanie 2016

W podręczniku z prawa karnego wykonawczego w sposób kompleksowy omówiono przepisy prawa regulujące wykonywanie kar, środków karnych i zabezpieczających. W obecnym wydaniu uwzględniono zmiany w prawie karnym, szczególnie jego reformę z 20 lu ...

Zobacz Kodeks karny wykonawczy Komentarz Postulski
Kodeks karny wykonawczy Komentarz Postulski

Wolters Kluwer Isbn 9788381077231 Wydanie 2017

W komentarzu do kodeksu karnego wykonawczego szczegółowo omówiono poszczególne instytucje i zagadnienia wynikające z przepisów regulujących wykonanie orzeczeń karnych, zamieszczone w Kodeksie karnym wykonawczym, ale też w innych ustawach i p ...

Zobacz Kodeks karny wykonawczy Komentarz Lelental
Kodeks karny wykonawczy Komentarz Lelental

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325587802 Wydanie 2017

Komentarz do kodeksu karnego wykonawczego, uwzględnia pogłębioną i rozszerzoną analizę przepisów oraz orzecznictwa. Komentarz stanowi kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień w poruszanej tematyce. Nowe wydanie prezentuje w sposób wszechs ...

Zobacz Kodeks karny wykonawczy Komentarz Lachowski
Kodeks karny wykonawczy Komentarz Lachowski

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325584993 Wydanie 2016

Komentarz stanowi kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień w poruszanej tematyce, uwzględniono w nim m. in. znowelizowane przepisy ustawy z 10.9.2015 r. (obowiązujące od 24.10.2015 r.). Do najważniejszych zmian można zaliczyć: - enumeratyw ...