Prawo karne wykonawcze i kodeks wykonawczy

Książki zawierają omówienie zagadnień obejmujących problematykę definicji prawa karnego wykonawczego, źródeł prawa karnego wykonawczego, postępowania wykonawczego, wykonywania środków karnych, wykonywania środków zabezpieczających, wykonywania tymczasowego aresztowania

KKW kodeks komentarz - Kodeks i prawo karne wykonawcze komentarze

Zobacz Prawo karne wykonawcze wraz z elementami polityki karnej i penitencjarnej
Prawo karne wykonawcze wraz z elementami polityki karnej i penitencjarnej

Wolters Kluwer Isbn 9788380927865 Wydanie 2016

W podręczniku z prawa karnego wykonawczego w sposób kompleksowy omówiono przepisy prawa regulujące wykonywanie kar, środków karnych i zabezpieczających. W obecnym wydaniu uwzględniono zmiany w prawie karnym, szczególnie jego reformę z 20 lu ...

Zobacz Kodeks karny wykonawczy Komentarz Postulski
Kodeks karny wykonawczy Komentarz Postulski

Wolters Kluwer Isbn 9788381077231 Wydanie 2017

W komentarzu do kodeksu karnego wykonawczego szczegółowo omówiono poszczególne instytucje i zagadnienia wynikające z przepisów regulujących wykonanie orzeczeń karnych, zamieszczone w Kodeksie karnym wykonawczym, ale też w innych ustawach i p ...

Zobacz Kodeks karny wykonawczy Komentarz Lelental
Kodeks karny wykonawczy Komentarz Lelental

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325587802 Wydanie 2017

Komentarz do kodeksu karnego wykonawczego, uwzględnia pogłębioną i rozszerzoną analizę przepisów oraz orzecznictwa. Komentarz stanowi kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień w poruszanej tematyce. Nowe wydanie prezentuje w sposób wszechs ...

Zobacz Kodeks karny wykonawczy Komentarz Lachowski
Kodeks karny wykonawczy Komentarz Lachowski

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325584993 Wydanie 2016

Komentarz stanowi kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień w poruszanej tematyce, uwzględniono w nim m. in. znowelizowane przepisy ustawy z 10.9.2015 r. (obowiązujące od 24.10.2015 r.). Do najważniejszych zmian można zaliczyć: - enumeratyw ...

Zobacz Kodeks karny wykonawczy Komentarz Dąbkiewicz
Kodeks karny wykonawczy Komentarz Dąbkiewicz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326482908 Wydanie 2015

W Komentarzu dokonano analizy poszczególnych instytucji kodeksu karnego wykonawczego, uwzględniając nadrzędną rolę sądu w postępowaniu wykonawczym, a także możliwości indywidualizacji wykonywania kary i innych środków penalnych zgodnie z ...

Zobacz Prawo karne wykonawcze Kuć
Prawo karne wykonawcze Kuć

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325583453 Wydanie 2017

Skrypt do prawa karnego wykonawczego zawiera najistotniejsze wiadomości z zakresu prawa karnego wykonawczego. Omówione w nim zagadnienia obejmują m.in. problematykę:- definicji prawa karnego wykonawczego,- źródeł prawa karnego wykonawczego,- p ...

Zobacz Prawo karne wykonawcze Hołda
Prawo karne wykonawcze Hołda

Wolters Kluwer Isbn 9788381073493 Wydanie 2017

Podręcznik z prawa karnego wykonawczego jest przeznaczony dla studentów prawa, administracji, pedagogiki i resocjalizacji. Korzystać z niego mogą także praktycy i aplikanci zawodów prawniczych. Publikacja zawiera najważniejsze wiadomości z z ...

Zobacz Kodeks karny wykonawczy Komentarz Lachowski
Kodeks karny wykonawczy Komentarz Lachowski

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325568443 Wydanie 2014

Komentarz stanowi kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień w poruszanej tematyce. Uwzględniono również omówienie najnowszych zmian, w tym także projektowanych: - zmiany zawarte w rządowym projekcie ustawy o zmianie – Kodeks karny oraz ...

Zobacz Prawo karne wykonawcze Zagadnienia procesowe
Prawo karne wykonawcze Zagadnienia procesowe

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326434051 Wydanie 2014

Podręcznik w sposób usystematyzowany przedstawia najważniejsze zagadnienia prawa karnego wykonawczego. W pierwszej części opracowania zaprezentowano m.in.: źródła prawa karnego wykonawczego, standardy międzynarodowe, uczestników postępowan ...

Zobacz Prawo karne wykonawcze Podręcznik
Prawo karne wykonawcze Podręcznik

Wolters Kluwer Polska Isbn 8326407505 Wydanie 2012

Opracowanie zawiera najważniejsze wiadomości z zakresu prawa karnego wykonawczego. Omówione w nim zagadnienia dotyczą m.in.:\r\n– źródeł oraz zasad prawa karnego wykonawczego,\r\n– postępowania wykonawczego,\r\n– wykonywania środków karnych ...