Kazusy dla aplikantów radcowskich i adwokackich

Prawo karne, cywilne, gospodarcze i administracyjne. 105 kazusów z prawa cywilnego, karnego, gospodarczego i administracyjnego.
Cena 85.59 zł Katalogowa 99 zł

Każdy kazus zawiera stan faktyczny, zadanie, proponowane rozwiązanie a także wyjaśnienie Autora. Wyjaśnienia w przeważającej części oparte są na orzecznictwie sądowym, w tym orzeczeniach Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. Książka jest skierowana do szerokiego grona Czytelników: aplikantów radcowskich, aplikantów adwokackich oraz osób, które przygotowują się do egzaminów zawodowych. Każdy kazus zawiera praktyczne zagadnienie, z którym aplikant może się potencjalnie spotkać podczas kolokwium z zakresu prawa cywilnego, karnego, gospodarczego czy administracyjnego w trakcie aplikacji oraz egzaminu adwokackiego lub radcowskiego. Polecenie w kazusie odpowiada zadaniom określonym w ustawie – Prawo o adwokaturze lub ustawie o radcach prawnych.