Kazusy dla aplikantów radcowskich i adwokackich

Prawo karne, cywilne, gospodarcze i administracyjne

Każdy kazus zawiera stan faktyczny, zadanie, proponowane rozwiązanie a także wyjaśnienie Autora. Wyjaśnienia w przeważającej części oparte są na orzecznictwie sądowym, w tym orzeczeniach Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego.