Karta podatkowa 2018 opodatkowanie osób fizycznych nowymi stawkami

W książce Karta Podatkowa 2017 w 11 rozdziałach opisano:
- wyciągi z przepisów,
- wzory ewidencji zatrudnienia,
- wzory karty przychodów pracownika.

Opisano również:
- obowiązki z tytułu zatrudnienia pracownika,
- składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
- inne kwestie związane z kartą podatkową na 2018 rok.

W książce podano również skrócone informacje o podatku VAT po 1 stycznia 2018 r. a także innych podatkach i opłatach fiskalnych.
Stan prawny 01 stycznia 2018 rok