Karta Nauczyciela komentarz praktyczny

Stan prawny wrzesień 2018
Cena 164.03 zł Katalogowa 219 zł

Komentarz do karty nauczyciela to kompleksowa i praktyczna analiza najważniejszej ustawy dotyczącej kadr i płac w oświacie. W książki znajdziemy praktyczne rozwiązania dotyczące zatrudniania, zwalniania, oceny pracy, awansu zawodowego, płac i urlopów nauczycieli. Szczególny nacisk położono na zmiany, które weszły w życie 1 września 2018 r. Autorzy przedstawiają też nowości, nad którymi trwają prace legislacyjne.