Karta nauczyciela komentarz - Karta Nauczyciela Komentarz problemowy Ciborski awans wynagrodzenia uprawnienia

Zobacz Prawo o szkolnictwie wyższym Komentarz
Prawo o szkolnictwie wyższym Komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326480485 Wydanie 2015

Komentarz przeznaczony dla osób pełniących funkcje kierownicze oraz pracujących w administracji w uczelniach publicznych i niepublicznych. Zainteresuje także nauczycieli akademickich, studentów i doktorantów, jak również członków, pracowni ...

Zobacz Odpowiedzialność porządkowa a odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli
Odpowiedzialność porządkowa a odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326480829 Wydanie 2015

Publikacja Odpowiedzialność porządkowa a odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli ma na celu praktyczne wyjaśnienie, które z niewłaściwych zachowań nauczycieli kwalifikują się do zastosowania kar porządkowych, a jakie z nich pociągaj ...

Zobacz USTAWA O STOPNIACH NAUKOWYCH I TYTULE NAUKOWYM
USTAWA O STOPNIACH NAUKOWYCH I TYTULE NAUKOWYM

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326479861 Wydanie 2015

Komentarz przeznaczony jest przede wszystkim dla nauczycieli akademickich i pracowników naukowych uczelni oraz pozostałych instytucji naukowych zainteresowanych awansem naukowym, a także dla gremiów posiadających uprawnienia do nadawania stopni ...

Zobacz Pracownik samorządowy w szkole
Pracownik samorządowy w szkole

Wiedza i Praktyka Isbn 9788326975639 Wydanie 2018

Publikacja zawiera kompleksową, praktyczną analizę zagadnień dotyczących pracowników samorządowych w oświacie, w szczególności w zakresie ich zatrudniania, wynagradzania i czasu pracy. Przytoczone liczne orzecznictwo sądowe i przykłady z ...

Zobacz Karta Nauczyciela komentarz praktyczny
Karta Nauczyciela komentarz praktyczny

Oficyna Prawa Polskiego Isbn 9788326970269 Wydanie 2018

Komentarz do karty nauczyciela to kompleksowa i praktyczna analiza najważniejszej ustawy dotyczącej kadr i płac w oświacie. Komentarz uwzględnia szeroko zakrojone zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2018 roku. Publikacja kompleksowo omawi ...

Zobacz Reforma oświaty praktyczne rady
Reforma oświaty praktyczne rady

Wiedza i Praktyka Isbn 9788326966743 Wydanie 2017

Kompendium wiedzy dotyczące nowych przepisów oświatowych - tych, które dopiero zaczną obowiązywać od 1 września 2017 r. oraz tych, które weszły już w życie. Publikacja zawiera szczegółowo omówione zmiany w Karcie Nauczyciela oraz ustaw ...

Zobacz KONTROLA ZARZĄDCZA W SZKOLE LUB PLACÓWCE OŚWIATOWEJ KOMENTAR
KONTROLA ZARZĄDCZA W SZKOLE LUB PLACÓWCE OŚWIATOWEJ KOMENTAR

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378040712 Wydanie 2012

Opracowanie przygotowane przez doświadczonego specjalistę, wieloletniego dyrektora i pracownika administracji oświatowej, który przełożył swoje bogate doświadczenie zawodowe na szereg dokumentów, wzorów, podpowiedzi i instrukcji umożliwiaj ...

Zobacz Prawo Oświatowe Meritum
Prawo Oświatowe Meritum

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326434518 Wydanie 2014

Książka zawiera kompleksowe informacje z zakresu prawa oświatowego, prawidłowy sposób jego interpretacji, stosowania, a także klucz do rozwiązywania bieżących problemów prawnych. W wydaniu drugim zaktualizowano wybór przepisów prawnych, u ...

Zobacz Leksykon prawa oświatowego i prawa o szkolnictwie wyższym
Leksykon prawa oświatowego i prawa o szkolnictwie wyższym

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325566975 Wydanie 2014

Leksykon prawa oświatowego i prawa o szkolnictwie wyższym, zawiera – zgodnie z konwencją Wydawcy – wiele przedmiotowych haseł z określonego zakresu. Autorzy starali się zespolić ze sobą dwa – wydawałoby się pokrewne – systemy oświa ...

Zobacz Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym Komentarz Lex
Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym Komentarz Lex

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326479861 Wydanie 2015

Komentarz przeznaczony dla nauczycieli akademickich i pracowników naukowych uczelni oraz pozostałych instytucji naukowych rozwijających się, a także dla gremiów posiadających uprawnienia do nadawania stopni naukowych. W publikacji zawarto ana ...