Karta nauczyciela komentarz - Karta Nauczyciela Komentarz problemowy Ciborski awans wynagrodzenia uprawnienia

Zobacz Rekrutacja do szkół Część 1 i 2
Rekrutacja do szkół Część 1 i 2

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326482434 Wydanie 2015

Od roku szkolnego 2014/2015 nabór do publicznych szkół oraz publicznych placówek artystycznych odbywa się na nowych zasadach. Nowe obowiązki, w tym związane z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji i określeniem kryteriów rekrutacyjnych ora ...

Zobacz Prawo o szkolnictwie wyższym Komentarz
Prawo o szkolnictwie wyższym Komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326480485 Wydanie 2015

Komentarz przeznaczony dla osób pełniących funkcje kierownicze oraz pracujących w administracji w uczelniach publicznych i niepublicznych. Zainteresuje także nauczycieli akademickich, studentów i doktorantów, jak również członków, pracowni ...

Zobacz Odpowiedzialność porządkowa a odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli
Odpowiedzialność porządkowa a odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326480829 Wydanie 2015

Publikacja Odpowiedzialność porządkowa a odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli ma na celu praktyczne wyjaśnienie, które z niewłaściwych zachowań nauczycieli kwalifikują się do zastosowania kar porządkowych, a jakie z nich pociągaj ...

Zobacz USTAWA O STOPNIACH NAUKOWYCH I TYTULE NAUKOWYM
USTAWA O STOPNIACH NAUKOWYCH I TYTULE NAUKOWYM

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326479861 Wydanie 2015

Komentarz przeznaczony jest przede wszystkim dla nauczycieli akademickich i pracowników naukowych uczelni oraz pozostałych instytucji naukowych zainteresowanych awansem naukowym, a także dla gremiów posiadających uprawnienia do nadawania stopni ...

Zobacz KONTROLA ZARZĄDCZA W SZKOLE LUB PLACÓWCE OŚWIATOWEJ KOMENTAR
KONTROLA ZARZĄDCZA W SZKOLE LUB PLACÓWCE OŚWIATOWEJ KOMENTAR

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378040712 Wydanie 2012

Opracowanie przygotowane przez doświadczonego specjalistę, wieloletniego dyrektora i pracownika administracji oświatowej, który przełożył swoje bogate doświadczenie zawodowe na szereg dokumentów, wzorów, podpowiedzi i instrukcji umożliwiaj ...

Zobacz Prawo Oświatowe Meritum
Prawo Oświatowe Meritum

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326434518 Wydanie 2014

Książka zawiera kompleksowe informacje z zakresu prawa oświatowego, prawidłowy sposób jego interpretacji, stosowania, a także klucz do rozwiązywania bieżących problemów prawnych. W wydaniu drugim zaktualizowano wybór przepisów prawnych, u ...

Zobacz Leksykon prawa oświatowego i prawa o szkolnictwie wyższym
Leksykon prawa oświatowego i prawa o szkolnictwie wyższym

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325566975 Wydanie 2014

Leksykon prawa oświatowego i prawa o szkolnictwie wyższym, zawiera – zgodnie z konwencją Wydawcy – wiele przedmiotowych haseł z określonego zakresu. Autorzy starali się zespolić ze sobą dwa – wydawałoby się pokrewne – systemy oświa ...

Zobacz Karta Nauczyciela Komentarz
Karta Nauczyciela Komentarz

LexisNexis Polska Isbn 9788327808721 Wydanie 2014

Niniejszy komentarz przybliża kwestie dotyczące stosunku pracy nauczycieli, od jego nawiązania do etapu rozwiązania, z uwzględnieniem odrębności, jakie przewiduje Karta Nauczyciela względem pracowników, do których w całości mają zastosow ...

Zobacz Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym Komentarz Lex
Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym Komentarz Lex

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326479861 Wydanie 2015

Komentarz przeznaczony dla nauczycieli akademickich i pracowników naukowych uczelni oraz pozostałych instytucji naukowych rozwijających się, a także dla gremiów posiadających uprawnienia do nadawania stopni naukowych. W publikacji zawarto ana ...

Zobacz Karta Nauczyciela komentarz problemowy
Karta Nauczyciela komentarz problemowy

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378041962 Wydanie 2014

Kompendium wiedzy prawnej dla pracowników oświaty, obszerne i szczegółowe wyjaśnienia najczęściej występujących problemów, m.in.: wymagań kwalifikacyjnych, awansu zawodowego, powierzenia obowiązków dyrektora i jego odwołania z funkcji, ...