Karta nauczyciela komentarz - Karta Nauczyciela Komentarz problemowy Ciborski awans wynagrodzenia uprawnienia

Zobacz USTAWA O STOPNIACH NAUKOWYCH I TYTULE NAUKOWYM
USTAWA O STOPNIACH NAUKOWYCH I TYTULE NAUKOWYM

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326479861 Wydanie 2015

Komentarz przeznaczony jest przede wszystkim dla nauczycieli akademickich i pracowników naukowych uczelni oraz pozostałych instytucji naukowych zainteresowanych awansem naukowym, a także dla gremiów posiadających uprawnienia do nadawania stopni ...

Zobacz KONTROLA ZARZĄDCZA W SZKOLE LUB PLACÓWCE OŚWIATOWEJ KOMENTAR
KONTROLA ZARZĄDCZA W SZKOLE LUB PLACÓWCE OŚWIATOWEJ KOMENTAR

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378040712 Wydanie 2012

Opracowanie przygotowane przez doświadczonego specjalistę, wieloletniego dyrektora i pracownika administracji oświatowej, który przełożył swoje bogate doświadczenie zawodowe na szereg dokumentów, wzorów, podpowiedzi i instrukcji umożliwiaj ...

Zobacz Karta nauczyciela Komentarz Barański
Karta nauczyciela Komentarz Barański

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326434242 Wydanie 2014

Komentarz zawiera bogaty wybór orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Nowe wydanie wzbogacono o liczne orzeczenia dotyczące aktów wydawanych na podstawie Karty Nauczyciela ...

Zobacz Prawo Oświatowe Meritum
Prawo Oświatowe Meritum

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326434518 Wydanie 2014

Książka zawiera kompleksowe informacje z zakresu prawa oświatowego, prawidłowy sposób jego interpretacji, stosowania, a także klucz do rozwiązywania bieżących problemów prawnych. W wydaniu drugim zaktualizowano wybór przepisów prawnych, u ...

Zobacz Leksykon prawa oświatowego i prawa o szkolnictwie wyższym
Leksykon prawa oświatowego i prawa o szkolnictwie wyższym

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325566975 Wydanie 2014

Leksykon prawa oświatowego i prawa o szkolnictwie wyższym, zawiera – zgodnie z konwencją Wydawcy – wiele przedmiotowych haseł z określonego zakresu. Autorzy starali się zespolić ze sobą dwa – wydawałoby się pokrewne – systemy oświa ...

Zobacz Karta Nauczyciela Komentarz
Karta Nauczyciela Komentarz

LexisNexis Polska Isbn 9788327808721 Wydanie 2014

Niniejszy komentarz przybliża kwestie dotyczące stosunku pracy nauczycieli, od jego nawiązania do etapu rozwiązania, z uwzględnieniem odrębności, jakie przewiduje Karta Nauczyciela względem pracowników, do których w całości mają zastosow ...

Zobacz Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym Komentarz Lex
Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym Komentarz Lex

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326479861 Wydanie 2015

Komentarz przeznaczony dla nauczycieli akademickich i pracowników naukowych uczelni oraz pozostałych instytucji naukowych rozwijających się, a także dla gremiów posiadających uprawnienia do nadawania stopni naukowych. W publikacji zawarto ana ...

Zobacz Karta Nauczyciela komentarz problemowy
Karta Nauczyciela komentarz problemowy

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378041962 Wydanie 2014

Kompendium wiedzy prawnej dla pracowników oświaty, obszerne i szczegółowe wyjaśnienia najczęściej występujących problemów, m.in.: wymagań kwalifikacyjnych, awansu zawodowego, powierzenia obowiązków dyrektora i jego odwołania z funkcji, ...

Zobacz Finansowanie publiczne oświaty niepublicznej
Finansowanie publiczne oświaty niepublicznej

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326445613 Wydanie 2014

Książka dla dyrektorów szkół i placówek oświaty niepublicznej oraz działów finansowych funkcjonujących w tych podmiotach. Powinna także zainteresować jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których działają jednostki oświaty n ...

Zobacz Dotacje oświatowe Udzielanie rozliczanie kontrola wykorzystania
Dotacje oświatowe Udzielanie rozliczanie kontrola wykorzystania

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325557676 Wydanie 2013

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw wprowadziła szereg istotnych zmian. Począwszy od 1 września 2013 r. na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego gmina otrzyma dotację celową z budżetu p ...