Karta nauczyciela komentarz - Karta Nauczyciela Komentarz problemowy Ciborski awans wynagrodzenia uprawnienia

Zobacz Karta Nauczyciela Komentarz
Karta Nauczyciela Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325594640 Wydanie 2018

Praktyczny komentarz do ustawy – Karta Nauczyciela, która jest podstawowym aktem prawnym regulującym wszystkie zagadnienia związane ze stosunkiem pracy nauczycieli, uwzględniający najnowsze zmiany wprowadzone ustawą z 27.10.2017 r. o finansow ...

Zobacz Wzory pism i dokumentów Karta Nauczyciela i Kodeks pracy
Wzory pism i dokumentów Karta Nauczyciela i Kodeks pracy

Wolters Kluwer Isbn 9788381244541 Wydanie 2018

Publikacja zawiera około 440 wzorów oraz przykładów pism i dokumentów najczęściej stosowanych w praktyce szkolnej, przygotowanych na podstawie obowiązujacych przepisów prawnych, m.in.: - ustawy - Prawo oświatowe oraz przepisów wprowadzają ...

Zobacz Karta Nauczyciela Komentarz
Karta Nauczyciela Komentarz

Infor Isbn 9788365789969 Wydanie 2017

Karta Nauczyciela. Komentarz zawiera praktyczne omówienie wszystkich przepisów ustawy, przy czym szczególną uwagę zwrócono na częste problemy i wątpliwości pojawiające przy stosowaniu tej regulacji. Komentarz uwzględnia najnowsze zmiany w ...

Zobacz Karta Nauczyciela Komentarz
Karta Nauczyciela Komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788380926035 Wydanie 2016

Komentarz do karty nauczyciela stanowi nieocenione źródło wiedzy dla kadry pedagogicznej, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pracowników samorządowych, kuratorów oświaty oraz wszystkich innych osób i instytucji zajmujących się pr ...

Zobacz Karta Nauczyciela z komentarzem
Karta Nauczyciela z komentarzem

Infor Isbn 9788374406970 Wydanie 2016

Karta Nauczyciela z komentarzem zawiera zmiany wprowadzone nowelizacją z 18 marca 2016 r. Z naszej publikacji dowiesz się wszystkiego na temat zmian, które zaczną obowiązywać od 1 września 2016 r., m.in.: - kto od 1 września będzie decydowa ...

Zobacz Prawo oświatowe Balicki
Prawo oświatowe Balicki

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325572723 Wydanie 2015

Publikacja w sposób zwięzły, a jednocześnie kompleksowy przedstawiająca zagadnienie prawa oświatowego. Z całą pewnością będzie ona pomocna nie tylko dla studentów wydziałów prawniczych, ale również nauczycieli, kuratorów oświaty i p ...

Zobacz Rekrutacja do szkół Część 1 i 2
Rekrutacja do szkół Część 1 i 2

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326482434 Wydanie 2015

Od roku szkolnego 2014/2015 nabór do publicznych szkół oraz publicznych placówek artystycznych odbywa się na nowych zasadach. Nowe obowiązki, w tym związane z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji i określeniem kryteriów rekrutacyjnych ora ...

Zobacz Prawo o szkolnictwie wyższym Komentarz
Prawo o szkolnictwie wyższym Komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326480485 Wydanie 2015

Komentarz przeznaczony dla osób pełniących funkcje kierownicze oraz pracujących w administracji w uczelniach publicznych i niepublicznych. Zainteresuje także nauczycieli akademickich, studentów i doktorantów, jak również członków, pracowni ...

Zobacz Odpowiedzialność porządkowa a odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli
Odpowiedzialność porządkowa a odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326480829 Wydanie 2015

Publikacja Odpowiedzialność porządkowa a odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli ma na celu praktyczne wyjaśnienie, które z niewłaściwych zachowań nauczycieli kwalifikują się do zastosowania kar porządkowych, a jakie z nich pociągaj ...

Zobacz USTAWA O STOPNIACH NAUKOWYCH I TYTULE NAUKOWYM
USTAWA O STOPNIACH NAUKOWYCH I TYTULE NAUKOWYM

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326479861 Wydanie 2015

Komentarz przeznaczony jest przede wszystkim dla nauczycieli akademickich i pracowników naukowych uczelni oraz pozostałych instytucji naukowych zainteresowanych awansem naukowym, a także dla gremiów posiadających uprawnienia do nadawania stopni ...