Karta nauczyciela komentarz - Karta Nauczyciela Komentarz problemowy Ciborski awans wynagrodzenia uprawnienia

Zobacz Karta Nauczyciela komentarz praktyczny
Karta Nauczyciela komentarz praktyczny

Oficyna Prawa Polskiego Isbn 9788326970269 Wydanie 2018

Komentarz do karty nauczyciela to kompleksowa i praktyczna analiza najważniejszej ustawy dotyczącej kadr i płac w oświacie. Komentarz uwzględnia szeroko zakrojone zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2018 roku. Publikacja kompleksowo omawi ...

Zobacz Karta Nauczyciela komentarz problemowy Ciborski
Karta Nauczyciela komentarz problemowy Ciborski

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378043706 Wydanie 2017

Komentarz uwzględnia zmiany w Karcie Nauczyciela wynikające głównie z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) w zakresie wdrażania nowego ustroju szkolnego, dotyczących m.i ...

Zobacz Karta Nauczyciela Komentarz
Karta Nauczyciela Komentarz

Infor Isbn 9788365789969 Wydanie 2017

Karta Nauczyciela. Komentarz zawiera praktyczne omówienie wszystkich przepisów ustawy, przy czym szczególną uwagę zwrócono na częste problemy i wątpliwości pojawiające przy stosowaniu tej regulacji. Komentarz uwzględnia najnowsze zmiany w ...

Zobacz Karta Nauczyciela Komentarz
Karta Nauczyciela Komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788380926035 Wydanie 2016

Komentarz do karty nauczyciela stanowi nieocenione źródło wiedzy dla kadry pedagogicznej, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pracowników samorządowych, kuratorów oświaty oraz wszystkich innych osób i instytucji zajmujących się pr ...

Zobacz Reforma oświaty praktyczne rady
Reforma oświaty praktyczne rady

Wiedza i Praktyka Isbn 9788326966743 Wydanie 2017

Kompendium wiedzy dotyczące nowych przepisów oświatowych - tych, które dopiero zaczną obowiązywać od 1 września 2017 r. oraz tych, które weszły już w życie. Publikacja zawiera szczegółowo omówione zmiany w Karcie Nauczyciela oraz ustaw ...

Zobacz Ustawa o systemie oświaty komentarz Pilich
Ustawa o systemie oświaty komentarz Pilich

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326493546 Wydanie 2015

Ustawa o systemie oświaty, wielokrotnie nowelizowana oraz uzupełniona kilkudziesięcioma rozporządzeniami, jest aktem prawnym o dużym znaczeniu i zasięgu: reguluje m.in. działalność szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych ...

Zobacz Prawo oświatowe Balicki
Prawo oświatowe Balicki

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325572723 Wydanie 2015

Publikacja w sposób zwięzły, a jednocześnie kompleksowy przedstawiająca zagadnienie prawa oświatowego. Z całą pewnością będzie ona pomocna nie tylko dla studentów wydziałów prawniczych, ale również nauczycieli, kuratorów oświaty i p ...

Zobacz Rekrutacja do szkół Część 1 i 2
Rekrutacja do szkół Część 1 i 2

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326482434 Wydanie 2015

Od roku szkolnego 2014/2015 nabór do publicznych szkół oraz publicznych placówek artystycznych odbywa się na nowych zasadach. Nowe obowiązki, w tym związane z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji i określeniem kryteriów rekrutacyjnych ora ...

Zobacz Prawo o szkolnictwie wyższym Komentarz
Prawo o szkolnictwie wyższym Komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326480485 Wydanie 2015

Komentarz przeznaczony dla osób pełniących funkcje kierownicze oraz pracujących w administracji w uczelniach publicznych i niepublicznych. Zainteresuje także nauczycieli akademickich, studentów i doktorantów, jak również członków, pracowni ...

Zobacz Odpowiedzialność porządkowa a odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli
Odpowiedzialność porządkowa a odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326480829 Wydanie 2015

Publikacja Odpowiedzialność porządkowa a odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli ma na celu praktyczne wyjaśnienie, które z niewłaściwych zachowań nauczycieli kwalifikują się do zastosowania kar porządkowych, a jakie z nich pociągaj ...