Karta nauczyciela komentarz - Karta Nauczyciela Komentarz problemowy Ciborski awans wynagrodzenia uprawnienia

Zobacz Karta Nauczyciela Komentarz
Karta Nauczyciela Komentarz

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378046455 Wydanie 2018

Szczegółowy komentarz do wszystkich artykułów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 967) dedykowany pracownikom oświaty. Stan prawny – 1 września 2018 r. ...

Zobacz Karta Nauczyciela komentarz do zmian ujednolicony tekst ustawy
Karta Nauczyciela komentarz do zmian ujednolicony tekst ustawy

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378046356 Wydanie 2018

Ustawą z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych wprowadzono szereg ważnych zmian w Karcie Nauczyciela obowiązujących od dnia 1 stycznia 2018 r., 1 września 2018 r., 1 stycznia 2019 r. oraz 1 września 2020 r. W publikacji o ...

Zobacz Karta nauczyciela Komentarz Barański
Karta nauczyciela Komentarz Barański

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381245630 Wydanie 2018

W komentarzu do karty nauczyciela przeprowadzono szczegółową analizę praw i obowiązków nauczycieli określonych w przepisach ustawy - Karta Nauczyciela, w tym m.in. takie zagadnienia jak:- nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy z nau ...

Zobacz Pracownik samorządowy w szkole
Pracownik samorządowy w szkole

Wiedza i Praktyka Isbn 9788326975639 Wydanie 2018

Publikacja zawiera kompleksową, praktyczną analizę zagadnień dotyczących pracowników samorządowych w oświacie, w szczególności w zakresie ich zatrudniania, wynagradzania i czasu pracy. Przytoczone liczne orzecznictwo sądowe i przykłady z ...

Zobacz Karta Nauczyciela komentarz problemowy Ciborski
Karta Nauczyciela komentarz problemowy Ciborski

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378043706 Wydanie 2017

Komentarz uwzględnia zmiany w Karcie Nauczyciela wynikające głównie z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) w zakresie wdrażania nowego ustroju szkolnego, dotyczących m.i ...

Zobacz Karta Nauczyciela Komentarz
Karta Nauczyciela Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325594640 Wydanie 2018

Praktyczny komentarz do ustawy – Karta Nauczyciela, która jest podstawowym aktem prawnym regulującym wszystkie zagadnienia związane ze stosunkiem pracy nauczycieli, uwzględniający najnowsze zmiany wprowadzone ustawą z 27.10.2017 r. o finansow ...

Zobacz Karta Nauczyciela komentarz praktyczny
Karta Nauczyciela komentarz praktyczny

Oficyna Prawa Polskiego Isbn 9788326970269 Wydanie 2018

Komentarz do karty nauczyciela to kompleksowa i praktyczna analiza najważniejszej ustawy dotyczącej kadr i płac w oświacie. Komentarz uwzględnia szeroko zakrojone zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2018 roku. Publikacja kompleksowo omawi ...

Zobacz Wzory pism i dokumentów Karta Nauczyciela i Kodeks pracy
Wzory pism i dokumentów Karta Nauczyciela i Kodeks pracy

Wolters Kluwer Isbn 9788381244541 Wydanie 2018

Publikacja zawiera około 440 wzorów oraz przykładów pism i dokumentów najczęściej stosowanych w praktyce szkolnej, przygotowanych na podstawie obowiązujacych przepisów prawnych, m.in.: - ustawy - Prawo oświatowe oraz przepisów wprowadzają ...

Zobacz Karta Nauczyciela Komentarz
Karta Nauczyciela Komentarz

Infor Isbn 9788365789969 Wydanie 2017

Karta Nauczyciela. Komentarz zawiera praktyczne omówienie wszystkich przepisów ustawy, przy czym szczególną uwagę zwrócono na częste problemy i wątpliwości pojawiające przy stosowaniu tej regulacji. Komentarz uwzględnia najnowsze zmiany w ...

Zobacz Karta Nauczyciela Komentarz
Karta Nauczyciela Komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788380926035 Wydanie 2016

Komentarz do karty nauczyciela stanowi nieocenione źródło wiedzy dla kadry pedagogicznej, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pracowników samorządowych, kuratorów oświaty oraz wszystkich innych osób i instytucji zajmujących się pr ...