Karta nauczyciela komentarz - Karta Nauczyciela Komentarz problemowy Ciborski awans wynagrodzenia uprawnienia

Zobacz Karta Nauczyciela komentarz praktyczny
Karta Nauczyciela komentarz praktyczny

Oficyna Prawa Polskiego Isbn 9788326977626 Wydanie 2018

Komentarz do karty nauczyciela to kompleksowa i praktyczna analiza najważniejszej ustawy dotyczącej kadr i płac w oświacie. W publikacji znajdziemy praktyczne rozwiązania dotyczące zatrudniania, zwalniania, oceny pracy, awansu zawodowego, płac ...

Zobacz Prawo o szkolnictwie wyższym Komentarz Izdebski
Prawo o szkolnictwie wyższym Komentarz Izdebski

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381603218 Wydanie 2019

W komentarzu autorzy szczegółowo omawiają nową ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, określaną jako „Konstytucja dla Nauki”, w tym. m.in.: nowe zasady finansowania uczelni, powoływanie i działalność nowego organu w postaci r ...

Zobacz Ocena pracy i awans zawodowy nauczyciela oraz dyrektora szkoły
Ocena pracy i awans zawodowy nauczyciela oraz dyrektora szkoły

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381602075 Wydanie 2018

Od 1 września 2018 r. obowiązują istotne zmiany w Karcie Nauczyciela wprowadzone ustawą z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, w zakresie awansu zawodowego oraz oceny pracy nauczyciela i dyrektora. Od roku szkolnego 2018/19 zmienia s ...

Zobacz Awans zawodowy i zatrudnianie nauczycieli
Awans zawodowy i zatrudnianie nauczycieli

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378046608 Wydanie 2018

Awans zawodowy i zatrudnianie nauczycieli - wzorcowa dokumentacja z uwagami wyjaśniającymi (z suplementem elektronicznym). Rewolucyjne zmiany Karty Nauczyciela wprowadziły od 1 września 2018 r. nowe zasady awansu zawodowego i zatrudniania nauczyc ...

Zobacz Karta Nauczyciela komentarz problemowy Ciborski
Karta Nauczyciela komentarz problemowy Ciborski

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378043706 Wydanie 2017

Komentarz uwzględnia zmiany w Karcie Nauczyciela wynikające głównie z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) w zakresie wdrażania nowego ustroju szkolnego, dotyczących m.i ...

Zobacz Karta Nauczyciela Komentarz
Karta Nauczyciela Komentarz

Infor Isbn 9788381373586 Wydanie 2018

Karta Nauczyciela. Komentarz zawiera praktyczne omówienie wszystkich przepisów ustawy, przy czym szczególną uwagę zwrócono na częste problemy i wątpliwości pojawiające przy stosowaniu tej regulacji. Książkę wzbogaca serwis elektroniczny ...

Zobacz Karta nauczyciela Komentarz Barański
Karta nauczyciela Komentarz Barański

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381245630 Wydanie 2018

W komentarzu do karty nauczyciela przeprowadzono szczegółową analizę praw i obowiązków nauczycieli określonych w przepisach ustawy - Karta Nauczyciela, w tym m.in. takie zagadnienia jak:- nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy z nau ...

Zobacz Karta Nauczyciela Komentarz
Karta Nauczyciela Komentarz

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378046455 Wydanie 2018

Szczegółowy komentarz do wszystkich artykułów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 967) dedykowany pracownikom oświaty. Stan prawny – 1 września 2018 roku. W komentarzu uwzględniono ważne zmiany wpr ...

Zobacz Karta Nauczyciela komentarz do zmian ujednolicony tekst ustawy
Karta Nauczyciela komentarz do zmian ujednolicony tekst ustawy

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378046356 Wydanie 2018

Ustawą z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych wprowadzono szereg ważnych zmian w Karcie Nauczyciela obowiązujących od dnia 1 stycznia 2018 r., 1 września 2018 r., 1 stycznia 2019 r. oraz 1 września 2020 r. W publikacji o ...

Zobacz Karta Nauczyciela Komentarz
Karta Nauczyciela Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325594640 Wydanie 2018

Praktyczny komentarz do ustawy – Karta Nauczyciela, która jest podstawowym aktem prawnym regulującym wszystkie zagadnienia związane ze stosunkiem pracy nauczycieli, uwzględniający najnowsze zmiany wprowadzone ustawą z 27.10.2017 r. o finansow ...