Karta Dużej Rodziny Świadczenia rodzinne

Cena 53.16 zł Katalogowa 69 zł

Wszystkie publikacje z serii Biblioteka Pomocy Społecznej pozostały przygotowane z myślą o praktykach i przeznaczone są dla pracowników socjalnych także pracowników administracji samorządowej. Ułatwią im wykonywanie obowiązków i pomogą odnaleźć rozwiązania w spornych nieraz sytuacjach, z którymi mogą się zetknąć w swojej pracy. W szóstej książce z tej serii dokładnie omówiono zasady przyznawania członkom rodzin wielodzietnych Karty Dużej Rodziny na podstawie nowej ustawy obowiązującej od 1 stycznia 2015 r. także wyjaśniono szereg niepewność związanych ze stosowaniem tych przepisów. W przystępny sposób wytłumaczono także problematykę zasiłku rodzinnego, świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego także zasiłku dla opiekuna. Przedstawiono również zasady ustalania dochodu z roku bazowego, składu rodziny także uznawania świadczeń za nienależnie pobrane. Istotną dawka książki stanowią także odpowiedzi na przeważnie pojawiające się pytania dotyczące egzegezy przepisów. Są one odzwierciedleniem problemów, które pojawiły się w aktywności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Autorzy omawiają konkretne stany faktyczne i wskazują sposoby rozwiązania problemowych sytuacji.