Karta Dużej Rodziny Świadczenia rodzinne

Cena 49.47 zł Katalogowa 69 zł

Wszystkie publikacje z serii Biblioteka Pomocy Społecznej zostały przygotowane z myślą o praktykach i przeznaczone są dla pracowników socjalnych a także pracowników administracji samorządowej. Ułatwią im wykonywanie obowiązków i pomogą znaleźć rozwiązania w spornych nieraz sytuacjach, z którymi mogą się zetknąć w swojej pracy. W szóstej książki z tej serii drobiazgowo omówiono normy przyznawania członkom rodzin wielodzietnych Karty Dużej Rodziny na podstawie nowej ustawy obowiązującej od 1 stycznia 2015 r. oraz wyjaśniono szereg obiekcje zgrupowanych ze stosowaniem tych przepisów. W przystępny sposób przybliżono tak W jaki sposób problematykę zasiłku rodzinnego, świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna. Przedstawiono podobnie normy ustalania dochodu z roku bazowego, składu rodziny oraz uznawania świadczeń za nienależnie pobrane. Istotną kwant publikacji książkowej stanowią tak jak odpowiedzi na przeważnie pojawiające się pytania dotyczące interpretacji przepisów. Są one odzwierciedleniem problemów, jakie pojawiły się w aktywności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Skrybowie omawiają konkretne stany faktyczne i wskazują sposoby rozwiązania problemowych sytuacji.