Karta Dużej Rodziny Świadczenia rodzinne

Cena 53.16 zł Katalogowa 69 zł

Wszystkie publikacje z serii Biblioteka Pomocy Społecznej pozostały przygotowane z myślą o praktykach i przeznaczone są dla pracowników socjalnych także pracowników administracji samorządowej. Ułatwią im wykonywanie obowiązków i pomogą odkryć rozwiązania w dyskusyjnych nieraz sytuacjach, z którymi mogą się zetknąć w swojej pracy. W szóstej książki z tej serii wnikliwie omówiono reguły przyznawania członkom rodzin wielodzietnych Karty Dużej Rodziny na podstawie nowej ustawy obowiązującej od 1 stycznia 2015 r. także wyjaśniono szereg niepewność związanych ze stosowaniem tych przepisów. W przystępny sposób przybliżono dodatkowo problematykę zasiłku rodzinnego, świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego także zasiłku dla opiekuna. Przedstawiono podobnie reguły ustalania dochodu z roku bazowego, składu rodziny także uznawania świadczeń za nienależnie pobrane. Istotną część lekturze stanowią dodatkowo odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące wykładni przepisów. Są one odzwierciedleniem problemów, które pojawiły się w działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Skrybowie omawiają konkretne stany faktyczne i wskazują metody rozwiązania problemowych sytuacji.