Karta Dużej Rodziny Świadczenia rodzinne

Cena 49.47 zł Katalogowa 69 zł

Wszystkie publikacje z serii Biblioteka Pomocy Społecznej zostały przygotowane z myślą o praktykach i przeznaczone są dla pracowników socjalnych a także pracowników administracji samorządowej. Ułatwią im wykonywanie obowiązków i pomogą odkryć rozwiązania w kontrowersyjnych nieraz sytuacjach, z którymi mogą się zetknąć w swojej pracy. W szóstej książce z tej serii drobiazgowo omówiono reguły przyznawania członkom rodzin wielodzietnych Karty Dużej Rodziny na podstawie nowej ustawy obowiązującej od 1 stycznia 2015 r. oraz wyjaśniono szereg obiekcje powiązanych ze stosowaniem tych przepisów. W przystępny sposób wytłumaczono tak W jaki sposób problematykę zasiłku rodzinnego, świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna. Przedstawiono także reguły ustalania dochodu z roku bazowego, składu rodziny oraz uznawania świadczeń za nienależnie pobrane. Istotną dawka książki książkowej stanowią tak jak odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące wykładni przepisów. Są one odzwierciedleniem problemów, jakie pojawiły się w działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Autorzy omawiają konkretne stany faktyczne i wskazują metody rozwiązania problemowych sytuacji.