Karta Dużej Rodziny Świadczenia rodzinne

Cena 49.47 zł Katalogowa 69 zł

Wszystkie publikacje z serii Biblioteka Pomocy Społecznej pozostały przygotowane z myślą o praktykach i przeznaczone są dla pracowników socjalnych a także pracowników administracji samorządowej. Ułatwią im wykonywanie obowiązków i pomogą odszukać rozwiązania w dyskusyjnych nieraz sytuacjach, z którymi mogą się zetknąć w swojej pracy. W szóstej książki z tej serii dokładnie omówiono normy przyznawania członkom rodzin wielodzietnych Karty Dużej Rodziny na podstawie nowej ustawy obowiązującej od 1 stycznia 2015 r. oraz wyjaśniono szereg niepewność związanych ze stosowaniem tych przepisów. W przystępny sposób wytłumaczono dodatkowo problematykę zasiłku rodzinnego, świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna. Przedstawiono także normy ustalania dochodu z roku bazowego, składu rodziny oraz uznawania świadczeń za nienależnie pobrane. Istotną dawka książce stanowią dodatkowo odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące egzegezy przepisów. Są one odzwierciedleniem problemów, które pojawiły się w działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Skrybowie omawiają konkretne stany faktyczne i wskazują sposoby rozwiązania problemowych sytuacji.