Karta Dużej Rodziny Świadczenia rodzinne

Cena 49.47 zł Katalogowa 69 zł

Wszystkie publikacje z serii Biblioteka Pomocy Społecznej zostały przygotowane z myślą o praktykach i przeznaczone są na rzecz pracowników socjalnych również pracowników administracji samorządowej. Ułatwią im wykonywanie obowiązków i pomogą odnaleźć rozwiązania w dyskusyjnych nieraz sytuacjach, z którymi mogą się zetknąć w swojej pracy. W szóstej książce z tej serii wnikliwie omówiono reguły przyznawania członkom rodzin wielodzietnych Karty Dużej Rodziny na podstawie nowej ustawy obowiązującej od 1 stycznia 2015 r. również wyjaśniono szereg niepewność połączonych ze stosowaniem tych przepisów. W przystępny sposób przybliżono zarówno problematykę zasiłku rodzinnego, świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego również zasiłku na rzecz opiekuna. Przedstawiono także reguły ustalania dochodu z roku bazowego, składu rodziny również uznawania świadczeń za nienależnie pobrane. Istotną kwant lekturze stanowią zarówno odpowiedzi na zazwyczaj pojawiające się pytania dotyczące egzegezy przepisów. Są one odzwierciedleniem problemów, które pojawiły się w działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Skrybowie omawiają konkretne stany faktyczne i wskazują sposoby rozwiązania problemowych sytuacji.