Kalendarz księgowo-kadrowy 2018

Praktyczny i elegancki kalendarz kadrowo-księgowy na 2018 rok zawiera m.in.:

- funkcjonalne kalendarium (dzień na jednej stronie),
- miesięczny planer,
- miejsce na dane teleadresowe,
- miejsce na notatki,
- poręczne registry,
- dwie wstążeczki.

Przed każdym miesiącem znajduje się zestaw najważniejszych informacji kadrowych na dany miesiąc.

Na stronach kalendarium zamieszczono przypomnienie najważniejszych zadań na każdy dzień.

Na końcu czytelnik odnajdzie niezbędne dane dotyczące m.in. następujących zagadnień:

- okres rozliczeniowy (dwumiesięczny, czteromiesięczny, sześciomiesięczny)
- dni wolne od pracy w 2018 r.
- wymiar czasu pracy w poszczególnych miesiącach 2018 r.
- wymiar urlopu proporcjonalnego
- skala podatku dochodowego od osób fizycznych
- koszty uzyskania przychodów
- limit stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów
- skala podatku dochodowego od osób prawnych
- używanie prywatnych samochodów osobowych do celów służbowych (tzw. kilometrówka)
- właściwe kursy walut dla rozliczania zagranicznych podróży służbowych
- kursy walutowe stosowane do przeliczeń przez nabywców towarów i usług
- stawki podatku od czynności cywilnoprawnych
- stawki podatku od spadków i darowizn
- opodatkowanie podatkiem od spadków i darowizn nabycia od jednej osoby własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej
- podatek od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej
- podatek od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej
- podatek od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej
- diety z tytułu podróży służbowych w kraju
- wysokość diety za dobę podróży zagranicznej a także limitu na nocleg w poszczególnych państwach
- odprawa pieniężna dla zwalnianych z przyczyn zakładu pracy
- odprawa pośmiertna
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- urlop szkoleniowy przysługujący pracownikowi na podstawie Kodeksu pracy
- wartość współczynnika ekwiwalentowego w latach 2015-2018
- zakres i częstotliwość przeprowadzanych badań profilaktycznych
- rodzaje świadczeń powypadkowych
- wykaz chorób zawodowych wraz z okresem, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej pomimo wcześniejszego zakończenia pracy w narażeniu zawodowym