Kalendarz księgowego budżetu 2016

Kalendarz dla księgowego budżetu zawiera przejrzyste kalendarium z dużą ilością miejsca na własne notatki, planowanie dnia pracy. Terminarz sporządzania dokumentacji a także rozliczeń (sprawozdawczość budżetowa, podatkowa, statystyczna, ZUS, PFRON, ZFŚS itp.). Informacje niezbędne w codziennej pracy księgowego budżetu. Szczegółowa klasyfikacja dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, wykaz aktów prawnych.
Format A5 (14 x 20) cm, 2 dni na stronie. Luksusowa, twarda, szyta oprawa o aksamitnej, miękkiej powierzchni. Tasiemka złota. Papier biały. Dwukolorowe kalendarium (bordowo-szare), imieniny i święta. Wszyty notes teleadresowy. Rok tłoczony na okładce. Obszerna część informacyjna.
Spis treści części informacyjnej kalendarza księgowego budżetu:
- Wykaz wybranych aktów prawnych zamieszczonych w kalendarzu
- I. Finanse, rachunkowość, sprawozdawczość i dyscyplina budżetowa
- II. Podatki i opłaty
- III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia, sprawy socjalne, podróże służbowe
- IV. Samorządy i gospodarka
- V. Zamówienia publiczne i sprzedaż majątku
- VI. Inne
- Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 207)
- Klasyfikacja działów
- Klasyfikacja rozdziałów
- Klasyfikacja paragrafów dochodów, przychodów i środków (z objaśnieniami)
- Klasyfikacja paragrafów wydatków i środków (z objaśnieniami)
- Klasyfikacja paragrafów przychodów
- Klasyfikacja paragrafów rozchodów
- Szczegółowa klasyfikacja wydatków dla zadań z zakresu bezpieczeństwa zewnętrznego
- Szczegółowa klasyfikacja wydatków dla zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego
- Szczególne zasady rachunkowości oraz plany kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – wyciąg
- Parametry ekonomiczne Telefony.