Kalendarz księgowego budżetu 2015 ODDK

Przejrzysty z dużą ilością miejsca na własne notatki, planowanie dnia pracy. Terminarz sporządzania dokumentacji a także rozliczeń (sprawozdawczość budżetowa, podatkowa, statystyczna, ZUS, PFRON, ZFŚS itp.). Szereg informacji niezbędnych w codziennej pracy księgowego budżetu. Szczegółowa klasyfikacja dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, wykaz aktów prawnych. Format A5 (14 x 20) cm, 2 dni na stronie. Luksusowa, twarda, szyta oprawa o aksamitnej, miękkiej powierzchni Tasiemka granatowa Papier biały Dwukolorowe kalendarium (granatowo-szare), imieniny i święta Wszyty notes teleadresowy Rok tłoczony na okładce Obszerna część informacyjna Spis treści części informacyjnej kalendarza: Wykaz wybranych aktów prawnych zamieszczonych w kalendarzu I. Finanse, rachunkowość, sprawozdawczość i dyscyplina budżetowa II. Podatki i opłaty III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia, sprawy socjalne, podróże służbowe IV. Samorządy i gospodarka V. Zamówienia publiczne i sprzedaż majątku VI. Inne Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 207) Klasyfikacja działów Klasyfikacja rozdziałów Klasyfikacja paragrafów dochodów, przychodów i środków (z objaśnieniami) Klasyfikacja paragrafów wydatków i środków (z objaśnieniami) Klasyfikacja paragrafów przychodów Klasyfikacja paragrafów rozchodów Szczegółowa klasyfikacja wydatków dla zadań z zakresu bezpieczeństwa zewnętrznego Szczegółowa klasyfikacja wydatków dla zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego Szczególne zasady rachunkowości oraz plany kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – wyciąg Parametry ekonomiczne Telefony