Płace i kadry w 2019 roku

W książkach z działu płace znajdziesz odpowiedzi na wiele pytań związanych z ustalaniem i naliczaniem wynagrodzeń, z umowami, z świadczeniami, z nowymi regulacjami ZFŚS i wiele innych

Kadry i płace 2017 - Płace od a do z w 2019 roku Cieślak Monika

Zobacz Potrącenia komornicze i administracyjne z wynagrodzeń
Potrącenia komornicze i administracyjne z wynagrodzeń

Infor Isbn 9788381375009 Wydanie 2019

Publikacja omawia najważniejsze zagadnienia dotyczące dokonywania potrąceń z wynagrodzeń i wierzytelności przysługujących pracownikom i innym zatrudnionym osobom. Porusza praktyczne kwestie współpracy pracodawcy z komornikiem i administracy ...

Zobacz Pracownicze Plany Kapitałowe
Pracownicze Plany Kapitałowe

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378046813 Wydanie 2019

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. poz. 2215). Wprowadziła ona nowy, niezależny od ZUS, program dodatkowego i dobrowolnego oszczędzania. Jest to system dobrowolny dl ...

Zobacz Pracownicze Plany Kapitałowe
Pracownicze Plany Kapitałowe

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381604628 Wydanie 2019

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to program mający na celu zwiększenie bezpieczeństwa finansowego przyszłych emerytów. Ustawa z 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych nałożyła na pracodawców nowe obowiązki, m.in. w zakresie z ...

Zobacz Kadry od A do Z 2011
Kadry od A do Z 2011

Wydawnictwo HR Services Monika Cieślak Isbn 9788362838912 Wydanie 2019

Książka jest napisana przez praktyka – pracownika działu kadr i płac, zajmującego się na co dzień zagadnieniami kadrowymi i będącego jednocześnie wykładowcą na kursach kadrowo-płacowych. Obejmuje m. in. ochrony danych osobowych, tematy ...

Zobacz Dokumentacja pracownicza
Dokumentacja pracownicza

Infor Isbn 9788365986351 Wydanie 2019

Poradnik wyjaśnia rewolucyjne zmiany w prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji pracowniczej. Zawiera istotne informacje o zmianach już obowiązujących i tych planowanych. Rok 2019 będzie czasem znaczących zmian w dotychczasowym, tradycyjnym sp ...

Zobacz Wynagrodzenie za pracę
Wynagrodzenie za pracę

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381602426 Wydanie 2019

W drugiej części publikacji będącej przystępnym poradnikiem po zagadnieniach związanych z wynagrodzeniami za pracę omówiono kwestie dotyczące naliczania wynagrodzeń i rozliczania należności publicznoprawnych, dokonywania potrąceń i odli ...

Zobacz Płace od A do Z w 2015 roku
Płace od A do Z w 2015 roku

Wydawnictwo HR Services Monika Cieślak Isbn 9788362838899 Wydanie 2019

Wiele kwestii w zakresie naliczania wynagrodzeń nie jest jednoznacznie uregulowanych w przepisach prawa pracy. Zagadnienia związane z naliczaniem składników wynagrodzenia tj: wynagrodzenie urlopowe czy chorobowe, opodatkowaniem świadczeń pracow ...

Zobacz Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pracy
Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pracy

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378046462 Wydanie 2018

Książka Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pracy stanowi kompendium wiedzy na temat urlopów pracowniczych oraz innych zwolnień od pracy. Szczegółowo omówiono tu podstawy prawne, zasady udzielania, wymiary, prawa i obowiązki pracownika i ...

Zobacz Zatrudnianie i zwalnianie pracowników od a do z
Zatrudnianie i zwalnianie pracowników od a do z

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378046677 Wydanie 2019

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników to działania, które podejmuje każdy pracodawca. Autorka książki o zwalnianiu o zatrudnianiu pracowników to specjalista z zakresu prawa pracy – w praktyczny sposób omawia warunki, jakie muszą zostać sp ...

Zobacz Wynagrodzenia pracowników samorządowych
Wynagrodzenia pracowników samorządowych

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381249799 Wydanie 2018

Książka zawiera praktyczne porady dotyczące możliwości rozwiązania bieżących problemów powstających w codziennej pracy w jednostkach samorządu terytorialnego. W drugim wydaniu uwzględniono zmiany wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministr ...