Płace i kadry w 2018 roku

W książkach z działu płace znajdziesz odpowiedzi na wiele pytań związanych z ustalaniem i naliczaniem wynagrodzeń, z umowami, z świadczeniami, z nowymi regulacjami ZFŚS i wiele innych

Kadry i płace 2017 - Płace od a do z w 2018 roku Cieślak Monika

Zobacz Wynagrodzenia w oświacie
Wynagrodzenia w oświacie

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381287425 Wydanie 2018

Wynagrodzenia w oświacie 2018 to pierwsze, unikalne źródło wiedzy na ten temat zmodyfikowanego systemu płac nauczycielskich, oparte na autorskim komentarzu twórcy całego systemu do obecnych zmian. Współczesny system wynagrodzeń nauczycielsk ...

Zobacz infoKALENDARZ kadrowo-księgowy 2019
infoKALENDARZ kadrowo-księgowy 2019

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 2299-4912 Wydanie 2019

Kalendarz dla kadrowych i księgowych z sektora prywatnego i publicznego. Przy każdym miesiącu zebrane zostały najważniejsze informacje kadrowe i księgowe na dany okres. Dodatkowo na pojedynczych, dziennych stronach kalendarium znajduje się prz ...

Zobacz Urlopy wypoczynkowe 4425 Pytania i odpowiedzi
Urlopy wypoczynkowe 4425 Pytania i odpowiedzi

Infor Isbn 9788381373319 Wydanie 2018

Publikacja w przystępnej formie udziela odpowiedzi na pytania dotyczące zagadnień związanych z prawem do urlopu wypoczynkowego, jego planowaniem, wymiarem i wykorzystaniem. W książce nie brakuje też odpowiedzi na pytania dotyczące wynagrodzen ...

Zobacz Dokumentacja pracownicza wzory kadrowe z komentarzem + płyta CD
Dokumentacja pracownicza wzory kadrowe z komentarzem + płyta CD

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381281799 Wydanie 2017

Książka o dokumentacji pracowniczej zawiera obszerną bazę wzorów pism pracowniczych wynikających z przepisów stosowanych w zatrudnieniu. Szczegółowo omawia zasady zatrudniania, udzielania urlopów, rozliczania nadgodzin i prowadzenia dokumen ...

Zobacz Regulamin wynagradzania (z suplementem elektronicznym)
Regulamin wynagradzania (z suplementem elektronicznym)

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788325554422 Wydanie 2018

Wzorcowy regulamin wynagradzania to kompletna dokumentacja niezbędna w każdej firmie. Pomocą służy merytoryczny komentarz wprowadzający – informacje i wskazówki dla tych, którzy opracowują regulamin (zasady tworzenia, obowiązkowe elementy ...

Zobacz Urlopy 2018 Przykłady wyliczenia wzory
Urlopy 2018 Przykłady wyliczenia wzory

Wiedza i Praktyka Isbn 9788326974410 Wydanie 2018

Dzięki temu komentarzowi rozstrzygniecie Państwo wiele dylematów z praktyki, m.in. dotyczących:- urlopu w pierwszym roku pracy, – urlopu proporcjonalnego, – planowania i udzielania urlopów, – postępowania z urlopami zaległymi, – liczen ...

Zobacz Dokumentacja pracownicza 2018 Oddk
Dokumentacja pracownicza 2018 Oddk

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378046141 Wydanie 2018

Kompletna i aktualna dokumentacja spraw pracowniczych przygotowana w wygodnej formie edytowalnych wzorów z komentarzami. Najważniejsze nowości i zmiany uwzględnione w wydaniu na rok 2018: konsekwencje wprowadzenia RODO, czyli rozporządzenia Par ...

Zobacz Zatrudnianie pracowników tymczasowych praktyczny poradnik
Zatrudnianie pracowników tymczasowych praktyczny poradnik

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378046288 Wydanie 2018

Przywołane w książce o pracy tymczasowej przez autorkę przykłady, orzecznictwo sądowe, a także rozdział „pytania i odpowiedzi” pomogą lepiej zrozumieć przedstawiane zagadnienia. W książce zawarto również ujednolicony tekst ustawy o ...

Zobacz Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia płacowe ze stosunku pracy
Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia płacowe ze stosunku pracy

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381243940 Wydanie 2018

Książka przeznaczona jest dla pracowników działów kadr, a w szczególności działów płacowych czy finansowych, a także biur rachunkowych. Przystępny przewodnik po zagadnieniach związanych z naliczaniem płac pomoże w rozwiązaniu problem ...

Zobacz Zwolnienia grupowe obowiązki pracodawcy
Zwolnienia grupowe obowiązki pracodawcy

Infor Isbn 9788365947963 Wydanie 2018

Zwolnienia grupowe i zwolnienia indywidualne z przyczyn nieleżących po stronie pracownika podlegają szczególnym przepisom prawnym. Są one uregulowane w ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn ni ...