Płace i kadry w 2018 roku

W książkach z działu płace znajdziesz odpowiedzi na wiele pytań związanych z ustalaniem i naliczaniem wynagrodzeń, z umowami, z świadczeniami, z nowymi regulacjami ZFŚS i wiele innych

Kadry i płace 2017 - Płace od a do z w 2018 roku Cieślak Monika

Zobacz Przepisy i zestawienia kadrowe 2018
Przepisy i zestawienia kadrowe 2018

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381282000 Wydanie 2017

Książka o przepisach i zestawieniach kadrowych 2018 to niezbędne narzędzie pracy dla każdej osoby podejmującej decyzje kadrowe lub pracującej w dziale kadr. Książka, której nie czyta się w całości, ale zagląda się aby potwierdzić zgod ...

Zobacz Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pracy
Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pracy

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378046462 Wydanie 2018

Książka Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pracy stanowi kompendium wiedzy na temat urlopów pracowniczych oraz innych zwolnień od pracy. Szczegółowo omówiono tu podstawy prawne, zasady udzielania, wymiary, prawa i obowiązki pracownika i ...

Zobacz Podróże służbowe
Podróże służbowe

Infor Isbn 9788381373814 Wydanie 2018

Z działalnością gospodarczą nierozerwalnie związane są wyjazdy służbowe (delegacje), zarówno właściciela firmy w jaki sposób i jego pracowników. Rozliczanie podróży służbowych, zwłaszcza zagranicznych, nierzadko stwarza wiele proble ...

Zobacz Regulamin pracy z komentarzem Ciborski
Regulamin pracy z komentarzem Ciborski

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378043614 Wydanie 2017

Od dnia 1 stycznia 2017 r., zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255), pracodawca zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników ...

Zobacz Zatrudnianie pracowników tymczasowych praktyczny poradnik
Zatrudnianie pracowników tymczasowych praktyczny poradnik

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378046288 Wydanie 2018

Przywołane w książce o pracy tymczasowej przez autorkę przykłady, orzecznictwo sądowe, a także rozdział „pytania i odpowiedzi” pomogą lepiej zrozumieć przedstawiane zagadnienia. W książce zawarto również ujednolicony tekst ustawy o ...

Zobacz Umowy terminowe Jak zatrudniać pracowników
Umowy terminowe Jak zatrudniać pracowników

Infor Isbn 9788381373616 Wydanie 2018

Pracodawca może obecnie zawierać z pracownikami dwa rodzaje umów terminowych: umowę o pracę na okres próbny lub umowę na czas określony. Cechą wyróżniającą umowy terminowe jest odmienny tryb ich rozwiązywania. Publikacja w przystępny s ...

Zobacz Wynagrodzenia pracowników samorządowych
Wynagrodzenia pracowników samorządowych

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381249799 Wydanie 2018

Książka zawiera praktyczne porady dotyczące możliwości rozwiązania bieżących problemów powstających w codziennej pracy w jednostkach samorządu terytorialnego. W drugim wydaniu uwzględniono zmiany wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministr ...

Zobacz Kadry i płace 2018 Oddk
Kadry i płace 2018 Oddk

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378046103 Wydanie 2018

W książce o kadrach na 2018 rok Pani Jacewicz i Małkowskiej jest wszystko, co potrzebne przy rozliczaniu wynagrodzeń pracowników: - omówienie wszystkich nowości w rozliczeniach pracowniczych na 2018 rok,- szczegółowe przykłady liczbowe opar ...

Zobacz Dokumentacja pracownicza 2018 Oddk
Dokumentacja pracownicza 2018 Oddk

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378046141 Wydanie 2018

Kompletna i aktualna dokumentacja spraw pracowniczych przygotowana w wygodnej formie edytowalnych wzorów z komentarzami. Najważniejsze nowości i zmiany uwzględnione w wydaniu na rok 2018: konsekwencje wprowadzenia RODO, czyli rozporządzenia Par ...

Zobacz Dokumentacja kadrowa Wzory dokumentów i wyjaśnienia
Dokumentacja kadrowa Wzory dokumentów i wyjaśnienia

Infor Isbn 9788365887672 Wydanie 2017

W książce o dokumentacji kadrowej zostały omówione najważniejsze kwestie związane z prowadzeniem przez pracodawcę dokumentacji pracowniczej. Uwzględniono przy tym najnowsze zmiany w przepisach, w wyniku których zmianie uległy niektóre doku ...