Płace i kadry w 2018 roku

W książkach z działu płace znajdziesz odpowiedzi na wiele pytań związanych z ustalaniem i naliczaniem wynagrodzeń, z umowami, z świadczeniami, z nowymi regulacjami ZFŚS i wiele innych

Kadry i płace 2017 - Płace od a do z w 2018 roku Cieślak Monika

Zobacz Dokumentacja i ewidencja pracownicza 2018
Dokumentacja i ewidencja pracownicza 2018

Wydawnictwo Sigma Isbn 9788360829684 Wydanie 2018

Zestaw podstawowych wzorów dokumentacji i ewidencji pracowniczej z praktycznym komentarzem i zasadami prowadzenia dla pracodawców w 2018 roku w świetle znowelizowanych przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych akt ...

Zobacz Umowy cywilnoprawne 2018 Żaro
Umowy cywilnoprawne 2018 Żaro

Wydawnictwo Sigma Isbn 9788360829677 Wydanie 2018

Poradnik dla osób prawnych i fizycznych zawierających umowy zlecenia, agencyjne, o świadczeniu usług i o dzieło w świetle obowiązujących w 2018 roku przepisów z uwzględnieniem nowych zasad oskładkowania umów zleceń. W książce uwzględ ...

Zobacz Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2018
Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2018

Infor Isbn 9788365947000 Wydanie 2018

W wyniku zmian, które weszły w życie od 1 stycznia 2017 r. wprowadzono minimalną stawkę godzinową dla osób wykonujących pracę na podstawie umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu. W 2018 ...

Zobacz Regulaminy i inne wewnątrzzakładowe źródła prawa
Regulaminy i inne wewnątrzzakładowe źródła prawa

Wiedza i Praktyka Isbn 9788326969652 Wydanie 2018

Jakie zapisy powinien zawierać regulamin pracy, jakie warto w nim umieścić, a jakich unikać? Kto musi, a kto może wydać regulamin wynagradzania i w jaki sposób wprowadzać do niego zmiany? Jakie kryteria premiowania warto wprowadzić i czy mo ...

Zobacz Wynagrodzenia 2018 pracowników samorządowych
Wynagrodzenia 2018 pracowników samorządowych

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378040613 Wydanie 2018

Praktyczny poradnik dla osób rozliczających wynagrodzenia pracowników samorządowych – szczegółowy komentarz do przepisów prawnych z uwzględnieniem zmian na 2018 rok wraz z licznymi przykładami. W książce przedstawiono m.in.:- wynagrodzen ...

Zobacz Dokumentacja pracownicza w firmie
Dokumentacja pracownicza w firmie

Infor Isbn 9788365887412 Wydanie 2017

Zatrudniając przynajmniej jednego pracownika, pracodawca musi założyć i prowadzić dokumentację pracowniczą. Niektóre dokumenty pracownicze powinny być sporządzane w określonej przepisami formie, inne pracodawca może stworzyć samodzielnie ...

Zobacz infoKALENDARZ kadrowo-księgowy 2018
infoKALENDARZ kadrowo-księgowy 2018

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 22994912 Wydanie 2017

KALENDARZ DLA KADROWYCH I KSIĘGOWYCH z sektora prywatnego i publicznego na 2018 rok! W części merytorycznej infoKaledarza znajdują się pogrupowane informacje dot.:- umów stosowanych w zatrudnieniu- urlopów wypoczynkowych, rodzicielskich, dodat ...

Zobacz Kadry i płace w jednostkach samorządowych 2018
Kadry i płace w jednostkach samorządowych 2018

Oficyna Prawa Polskiego Isbn 9788326969386 Wydanie 2017

Książka o kadrach i płacach kładzie nacisk na praktykę i rozwiązywanie rzeczywistych problemów kadrowo - płacowych w samorządach Stanowi cenne źródło wiedzy nie tylko dla pracowników kadr, ale dla wszystkich zatrudnionych w jednostkach s ...

Zobacz Kalendarz księgowo-kadrowy 2018
Kalendarz księgowo-kadrowy 2018

Wolters Kluwer Polska Isbn 3000000020180 Wydanie 2017

Praktyczny i elegancki kalendarz kadrowo-księgowy na 2018 rok zawiera m.in.:- funkcjonalne kalendarium (dzień na jednej stronie),- miesięczny planer,- miejsce na dane teleadresowe,- miejsce na notatki,- poręczne registry,- dwie wstążeczki.Przed ...

Zobacz Dokumentacja pracownicza wzory kadrowe z komentarzem + płyta CD
Dokumentacja pracownicza wzory kadrowe z komentarzem + płyta CD

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381281799 Wydanie 2017

Książka o dokumentacji pracowniczej zawiera obszerną bazę wzorów pism pracowniczych wynikających z przepisów stosowanych w zatrudnieniu. Szczegółowo omawia zasady zatrudniania, udzielania urlopów, rozliczania nadgodzin i prowadzenia dokumen ...