Płace i kadry w 2018 roku

W książkach z działu płace znajdziesz odpowiedzi na wiele pytań związanych z ustalaniem i naliczaniem wynagrodzeń, z umowami, z świadczeniami, z nowymi regulacjami ZFŚS i wiele innych

Kadry i płace 2017 - Płace od a do z w 2018 roku Cieślak Monika

Zobacz Regulamin pracy z komentarzem Ciborski
Regulamin pracy z komentarzem Ciborski

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378043614 Wydanie 2017

Od dnia 1 stycznia 2017 r., zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255), pracodawca zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników ...

Zobacz Umowy terminowe Jak zatrudniać pracowników
Umowy terminowe Jak zatrudniać pracowników

Infor Isbn 9788381373616 Wydanie 2018

Pracodawca może obecnie zawierać z pracownikami dwa rodzaje umów terminowych: umowę o pracę na okres próbny lub umowę na czas określony. Cechą wyróżniającą umowy terminowe jest odmienny tryb ich rozwiązywania. Publikacja w przystępny s ...

Zobacz Regulamin wynagradzania z wprowadzeniem (z suplementem elektronicznym)
Regulamin wynagradzania z wprowadzeniem (z suplementem elektronicznym)

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378046547 Wydanie 2018

Książka z wzorcowym regulaminem wynagradzania to kompletna dokumentacja niezbędna w każdej firmie. Pomocą służy merytoryczny komentarz wprowadzający – informacje i wskazówki dla tych, którzy opracowują regulamin (zasady tworzenia, obowi ...

Zobacz Zatrudnianie pracowników tymczasowych praktyczny poradnik
Zatrudnianie pracowników tymczasowych praktyczny poradnik

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378046288 Wydanie 2018

Przywołane w książce o pracy tymczasowej przez autorkę przykłady, orzecznictwo sądowe, a także rozdział „pytania i odpowiedzi” pomogą lepiej zrozumieć przedstawiane zagadnienia. W książce zawarto również ujednolicony tekst ustawy o ...

Zobacz Przepisy i zestawienia kadrowe 2018
Przepisy i zestawienia kadrowe 2018

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381282000 Wydanie 2017

Książka o przepisach i zestawieniach kadrowych 2018 to niezbędne narzędzie pracy dla każdej osoby podejmującej decyzje kadrowe lub pracującej w dziale kadr. Książka, której nie czyta się w całości, ale zagląda się aby potwierdzić zgod ...

Zobacz Wynagrodzenia pracowników samorządowych
Wynagrodzenia pracowników samorządowych

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381249799 Wydanie 2018

Książka zawiera praktyczne porady dotyczące możliwości rozwiązania bieżących problemów powstających w codziennej pracy w jednostkach samorządu terytorialnego. W drugim wydaniu uwzględniono zmiany wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministr ...

Zobacz Kadry i płace 2018 Oddk
Kadry i płace 2018 Oddk

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378046103 Wydanie 2018

W książce o kadrach na 2018 rok Pani Jacewicz i Małkowskiej jest wszystko, co potrzebne przy rozliczaniu wynagrodzeń pracowników: - omówienie wszystkich nowości w rozliczeniach pracowniczych na 2018 rok,- szczegółowe przykłady liczbowe opar ...

Zobacz infoKALENDARZ kadrowo-księgowy 2019
infoKALENDARZ kadrowo-księgowy 2019

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 2299-4912 Wydanie 2019

Kalendarz dla kadrowych i księgowych z sektora prywatnego i publicznego. Przy każdym miesiącu zebrane zostały najważniejsze informacje kadrowe i księgowe na dany okres. Dodatkowo na pojedynczych, dziennych stronach kalendarium znajduje się prz ...

Zobacz Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pracy
Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pracy

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378046462 Wydanie 2018

W publikacji przedstawiono zasady udzielania poszczególnych urlopów, ich wymiar, a także prawa i obowiązki leżące po stronie pracownika oraz pracodawcy. ...

Zobacz Kadry w oświacie 2017
Kadry w oświacie 2017

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325596910 Wydanie 2017

Książka o kadrach w oświacie przedstawia nie tylko wyjaśnienia do tzw. „ruchu kadrowego w oświacie”, który związany jest z reformą oświatową, ale sprawy kadrowe w oświacie ujmuje w szerszym kontekście. Prezentuje bowiem zasady zatrudn ...