JPK VAT 2018 Instrukcja wdrożenia

Cena 68.47 zł Katalogowa 79 zł

Od rozliczenia za styczeń 2018 r. każdy podatnik VAT czynny będzie wysyłał swoją ewidencję sprzedaży w formacie JPK_VAT do Ministerstwa Finansów. Ewidencja VAT będzie obowiązkowo prowadzona w formie elektronicznej. Należy się do tego przygotować. Gdy nie dysponujemy własnym oprogramowaniem, możemy korzystać z bezpłatnego oprogramowania, udostępnianego przez Ministerstwo Finansów.
Książka przedstawia krok po kroku:
- W jaki sposób wysyłać JPK, korzystając z oprogramowania Ministerstwa Finansów,
- jak prowadzić ewidencję VAT według ogłoszonej już struktury JPK_VAT na rok 2018,
- jak korekta rozliczeń VAT powoduje obowiązek korekty wysłanego JPK_VAT.

W książce opisano, jakie zmiany w strukturze JPK a także zasadach wysyłki na rok 2018 wprowadziło Ministerstwo Finansów. Publikacja zawiera również odpowiedzi na pytania oraz wyciąg z aktów prawnych dotyczących JPK_VAT.