Jak przygotować się do zmian 2019

Podatki, rachunkowość, prawo pracy i ZUS
Cena 49.21 zł Katalogowa 59 zł

Książka zawiera zestawienie informacji o planowanych na 2019 r. zmianach w przepisach podatkowych, rachunkowych, prawa pracy i ZUS, do których warto się przygotować. Opracowanie z pewnością ułatwi wdrożenie i zastosowanie nowych przepisów. Autorzy omawiają nie tylko nowe regulacje, lecz także tzw. przepisy przejściowe. Wyjaśniają, od W jaki sposób i w jaki sposób należy stosować zmienione przepisy, a także w jaki sposób przygotować się do wprowadzanych zmian.

- Zakres planowanych i już uchwalonych zmian jest szeroki. Obejmuje w szczególności:
- rozliczenia VAT, np. skrócenie terminu umożliwiającego korzystanie z ulgi na złe długi czy wprowadzenie nowej matrycy stawek VAT;
- rozliczenia PIT i CIT w zakresie kosztów korzystania z samochodów osobowych;
- rachunkowość, w tym przede wszystkim zasady sporządzania sprawozdań a także uproszczenia w prowadzeniu ewidencji.

Publikacja omawia także krok po kroku, jak przygotować się do zmian prawa pracy i ZUS, które wejdą w życie w 2019 r. Z książki można się m.in. dowiedzieć, jak przygotować się na zmiany w zakresie:
- prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej;
- współpracy ze związkami zawodowymi;
- wypłaty wynagrodzenia pracownikom;
- potrąceń z umów zlecenia;
- wprowadzenia Pracowniczych planów kapitałowych;
- opłacania składek ZUS przez osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Całość została wzbogacona o liczne przykłady, praktyczne tabele i wzory dokumentów.