Inwentaryzacja od A do Z

z uwzględnieniem stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości
Cena 98.95 zł Katalogowa 136,5 zł

Inwentaryzacja drogą spisu z natury zapasów w świetle stanowiska KSR

Książka wydawnictwa ODDK w praktyczny sposób wyjaśnia, wszystko co musisz wiedzieć o nowych wytycznych w sprawie inwentaryzacji

Wszystko o zasadach i technikach dokonywania inwentaryzacji, fachowy komentarz, wzory dokumentów, praktyczne wskazówki.
Książka Inwentaryzacja zawiera najnowsze wymogi wynikające ze Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów (Dz.Urz. MF z dnia 28 lipca 2016 r. poz. 55).

Autorka książki szczegółowo omawia:
- zasady organizacji i dokumentacji inwentaryzacji (podział kompetencji, zakres obowiązków osób odpowiedzialnych, etapy i terminy przeprowadzania)
- metody inwentaryzacji (spis z natury, potwierdzenie sald, weryfikacja)
- procedury ustalania i rozliczania a także dokumentowania różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych, a także w księdze przychodów i rozchodów oraz problematykę podatku VAT w aspekcie zaistniałych niedoborów i otrzymanych za nie odszkodowań.

W książce Inwentaryzacja wiele uwagi poświęcono również uregulowanym w ustawie o rachunkowości zasadom ewidencji i wyceny rzeczowych składników obrotowych oraz opracowanym przez Komitet Standardów Rachunkowości regułom dotyczącym inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury. Komentarz uwzględnia również problemy związane z korektą kosztów uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego. Opracowanie wzbogacają wzory niezbędnej dokumentacji, przykłady liczbowe i schematy ewidencyjne.