Internacjonalizacja polskich mikro- i małych przedsiębiorstw

w procesie integracji europejskiej i globalizacji
Cena 73.32 zł Katalogowa 85 zł

W związku z niskim stopniem umiędzynarodowienia polskich mikro- i małych przedsiębiorstw, celem książki jest identyfikacja barier internacjonalizacji a także aktualnie stosowanych strategii i modeli umiędzynarodowienia i wskazanie skutecznych strategii oraz form internacjonalizacji dedykowanych specjalnie dla polskich mikro- i małych przedsiębiorstw. Dodatkowym walorem książki jest prezentacja strategii stosowanych w innych krajach: Europy środkowowschodniej w jaki sposób np. Czechy oraz w gospodarkach rozwiniętych (Niemcy, Finlandia, Austria i Wielka Brytania).