Instytucje gospodarki rynkowej Smaga

Cena 37.44 zł Katalogowa 49 zł

Książka stanowi kompendium wiedzy o gospodarce omawiające zagadnienia teoretyczno-definicyjne. Założeniem autorów podręcznika jest popularyzacja problematyki ekonomicznej i prawnej, czyli obszarów i dyscyplin ściśle ze sobą powiązanych a także szczególnie skorelowanych we współczesnej gospodarce rynkowej. Autorzy książki Instytucje gospodarki rynkowej omówili podstawowe i klasyczne formy instytucjonalnej aktywności państwa, takie W jaki sposób politykę monetarną, walutową, fiskalną, budżetową, zagraniczną, na rynku pracy, w zakresie ochrony środowiska oraz przekształceń własnościowych. Wśród najważniejszych zagadnień warto wymienić:
- prawidłowości i prawa ekonomiczne,
- instrumenty polityki gospodarczej,
- klasyfikacja podmiotów gospodarczych i ich funkcje,
- charakterystyka systemów gospodarczych,
- teoria równowagi konsumenta,
- mierniki dochodu narodowego.

Książka Instytucje gospodarki rynkowej zawiera tabele, wykresy, schematy ilustrujące zjawiska i mechanizmy związane z funkcjonowaniem gospodarki rynkowej ułatwiające zrozumienie i zapamiętanie prezentowanych treści.