Historia powszechna ustroju i prawa Maciejewski

Cena 93.08 zł Katalogowa 99 zł

Książka w dodruku. Wysyłka od 17 października.
Podręcznik Historii powszechnej ustroju i prawa ma charakter studium porównawczego, uwzględniającego dzieje historii ustroju i prawa państw europejskich, a nawet obu Ameryk, głównie jednak Stanów Zjednoczonych. Sytuacja taka zmusiła piszącego do odejścia od schematu większości dotychczasowych opracowań, sprowadzających historię ustrojów państwowych i prawa do przedstawienia kilku wybranych historii narodowych, na rzecz dziejów porównawczych w skali prawie całej Europy, a nawet Ameryki i Azji, przez co obserwacja nabrała charakteru uniwersalnego. Ujęcie takie wymusiło konieczność opracowania historii ustroju i prawa wielu państw, o których dotychczasowe podręczniki w ogóle nie wspominały lub tylko wzmiankowały, np. Hiszpanii, Portugalii czy państw skandynawskich. W jaki sposób się wydaje, zwrócenie uwagi na te kraje nie tylko wzbogaca stan wiedzy polskiego historyka prawa, lecz ma również charakter badawczy. Przysporzyć to może jednak niemało trudności w opanowaniu nazbyt obszernego materiału. W związku z tym przy jego selekcji kierowałem się zasadą wyboru kwestii uznawanych za najważniejsze. Nie sposób było przy tej okazji pominąć szczegółów. Pamiętać jednak należy, że ich przyswojenie nie jest celem samym w sobie. Główną uwagę należy zwrócić bowiem na dostrzeganie związków między nimi, by na tej podstawie formułować i interpretować uogólnienia, tyle że w skali całych kontynentów, nie zaś wybranych krajów. Wspomniana metoda może wywołać dyskusję i zastrzeżenia. Wytłumaczeniem przyjętego układu jest jednak podołanie wymogom Wydawnictwa C.H.Beck, które niniejsze studium zakwalifikowało do serii „Studia Prawnicze”, uwzględniającej przedstawienie pełnego systemu historii ustroju i prawa, na podstawie elementów prawno porównawczych. W związku z tym rozmiar podręcznika został znacznie rozszerzony, co pozwoliło na powiększenie pola obserwacji.