Historia i teoria prawa Prawo rzymskie Prawnicy - Historia i teoria prawa Prawo rzymskie Prawnicy

Zobacz Resortowe togi
Resortowe togi

Editions Spotkania Isbn 9788379653645 Wydanie 2017

Obecnie istnieje państwo prawników, a nie państwo prawa. Nadzwyczajna kasta stoi ponad prawem, przeciwko obywatelom i interesowi publicznemu. Przeprowadzona w książce diagnoza wymiaru sprawiedliwości potwierdza konieczność wprowadzenia grunto ...

Zobacz Polska myśl prawnokarna
Polska myśl prawnokarna

Wydawnictwo Naukowe UMK Isbn 9788323138631 Wydanie 2017

Wielu polskich, godnych uwagi badaczy prawa z epoki XIX/XX w. do niedawna pozostawało zapoznanymi, czy niedostatecznie znanymi, a ich dzieła, czasami dziś rzadkość bibliograficzna, także są często zapomniane. Antologia przygotowana przez prof ...

Zobacz Rzymskie prawo prywatne Kompendium
Rzymskie prawo prywatne Kompendium

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381076937 Wydanie 2017

Publikacja Rzymskie prawo prywatne. Kompendium przystępnie i zwięźle omawia podstawowe instytucje i zasady prawa rzymskiego. Podręcznik obejmuje całość wykładanego na polskich uczelniach materiału:- zagadnienia wstępne (pojęcie, podziały, ...

Zobacz Honor cześć godność
Honor cześć godność

Atut Isbn 9788379772230 Wydanie 2017

Niemal od początku ludzkości, wraz z tworzeniem pierwszych form życia zbiorowego, cześć, godność i honor stanowiły jedne z najważniejszych wartości w życiu społecznym, zarówno w wymiarze jednostkowym, w jaki sposób i wspólnotowym. Od w ...

Zobacz Powszechna historia prawa
Powszechna historia prawa

Wydawnictwo Naukowe PWN Isbn 9788301155681 Wydanie 2017

Historia prawa od V wieku po współczesne systemy prawne Pierwsze podręcznikowe ujęcie ewolucji prawa w Europie Zachodniej i w państwach byłego bloku wschodniego Nowatorska prezentacja historii prawa na dwóch płaszczyznach: źródłowej i dogm ...

Zobacz Prawo rzymskie
Prawo rzymskie

LexisNexis Polska Isbn 8373340319 Wydanie 2007

Podręcznik uniwersytecki jest porównaniem omawianych instytucji prawa rzymskiego z polskim prawem cywilnym i procedurą. Całość zaopatrzono w słowniczek terminów łacińskich. Książka składa się z siedmiu części: Zagadnienia wstępne; Rz ...

Zobacz Prawo rzymskie u podstaw prawa prywatnego
Prawo rzymskie u podstaw prawa prywatnego

Wydawnictwo Naukowe PWN Isbn 9788301177577 Wydanie 2017

Nowoczesny i przystępny podręcznik akademicki z zakresu prawa rzymskiego, w którym Autorzy ukazują naukę prawa rzymskiego w kontekście rozwoju europejskiego prawa prywatnego. Omawiają m.in.: wartości i zasady prawa prywatnego na przykładzie ...

Zobacz Powszechna historia ustroju
Powszechna historia ustroju

Wydawnictwo Naukowe PWN Isbn 9788301170370 Wydanie 2017

Podręcznik przeznaczony dla studentów prawa, administracji i historii. Zawiera całościowe przedstawienie ewolucji modelowych ustrojów: Anglii, Francji, Niemiec, Rosji i Stanów Zjednoczonych Ameryki. Ciekawie ukazuje funkcjonowanie głównych in ...

Zobacz Pomniki prawa na przestrzeni wieków
Pomniki prawa na przestrzeni wieków

Księgarnia Akademicka Isbn 9788376387918 Wydanie 2017

Pomnikiem prawa jest przedmiot dający świadectwo w dziedzinie tworzenia, stosowania i przestrzegania prawa. Pozwala na poznanie prawa, które obowiązywało w przeszłości i formowało społeczeństwo, w tym zwłaszcza funkcjonujące w jego ramach ...

Zobacz Zwyczaj i prawo zwyczajowe w w doktrynie prawa i praktyce sądów miejskich karnych w Polsce XVI-XV3w
Zwyczaj i prawo zwyczajowe w w doktrynie prawa i praktyce sądów miejskich karnych w Polsce XVI-XV3w

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Isbn 9788323336419 Wydanie 2017

Zwyczaj, czyli praktykowane w danej społeczności wzory zachowań, stanowi po dziś dzień źródło prawa, czyli jest jednym z uznanych sposobów tworzenia norm prawnych w społeczeństwie. W odróżnieniu od ustawy, która jest współcześnie w p ...