HANDEL ŚWIATOWY W ZINTEGROWANYM PORZĄDKU PRAWNYM

Cena 33.16 zł Katalogowa 39,9 zł

Realizacja tematu jest zamierzeniem ambitnym i łamiącym dotychczasowe schematy. Zwykle analogiczny temat przedstawiany był wyłącznie w świetle prawa międzynarodowego, bądź europejskiego. W tej rozprawie rozważania toczą się na obydwu płaszczyznach. Jako cel rozprawy wskazano udowodnienie, że mechanizmy globalizacji i regionalizacji działają w ramach wspólnego systemu prawnego - prawa integracji, które rozwija się na poziomie międzynarodowym, europejskim i krajowym. [Autor przedmiotem] badań uczynił handel towarami przemysłowymi, będący najbardziej zintegrowaną dziedziną handlu. Jego zdaniem integracja w ramach stosunków handlowych na poziomie regionalnym może wyznaczać kierunki rozwoju integracji globalnej, będąc do pewnego stopnia jego awangardą (.). Należy zatem, i to stanowi główny przedmiot badań Autora tej pracy, zidentyfikować wspólne zasady prawa integracji, które umożliwiają przejście od systemu multicentrycznego do systemu zintegrowanego w stosunkach handlowych (...). W pełni aprobuję podjętą drogę badawczą