GMP, GHP, HACCP, jakość

Mają Państwo bezwzględny obowiązek wdrożenia i dokumentowania zasad systemu HACCP (zgodnie z Rozporządzeniem (WE) NR 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych oraz ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, Dz.U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.). Wszystkie oferowane przez nas publikacje i materiały zostały zatwierdzone pod względem zgodności z wymaganiami higieny przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Haccp Ghp Gmc - Dokumentacja sanitarna GMP GHP HACCP

Zobacz Pomiary w HACCP praktyczne wskazówki i przyrządy pomiarowe
Pomiary w HACCP praktyczne wskazówki i przyrządy pomiarowe

Wydawnictwo ODDK Isbn 837426280X Wydanie 2006

Monitorowanie, którego celem jest sprawdzenie czy właściwości produktu lub parametry procesu w krytycznych punktach kontroli HACCP są zgodne z przyjętymi wartościami, jest podstawą funkcjonowania systemu HACCP w każdym zakładzie przemysłu ...

Zobacz Księga HACCP Dokumenty związane Audit wewnętrzny (CD-ROM)
Księga HACCP Dokumenty związane Audit wewnętrzny (CD-ROM)

Wydawnictwo ODDK Isbn CD Wydanie 2004

Komputerowa wersja księgi HACCP do samodzielnego prowadzenia umożliwiająca opracowanie wymaganej dokumentacji. Gotowe formularze, wzory instrukcji i dokumentów z instruktażem wypełnienia. Program komputerowy Księga HACCP powstał na podstawie ...

Zobacz Instruktaż prowadzenia Księgi HACCP z dokumentacją
Instruktaż prowadzenia Księgi HACCP z dokumentacją

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788371878656 Wydanie 2003

Narzędzie pozwalające przedsiębiorcom samodzielnie opracować, wdrożyć i użytkować system kontroli HACCP w oparciu o wytyczne siedmiu zasad HACCP Kodeksu Żywnościowego oraz rozporządzenia nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych ...

Zobacz Procedury i instrukcje zakładowego systemu HACCP z formularzami do zapisów
Procedury i instrukcje zakładowego systemu HACCP z formularzami do zapisów

Wydawnictwo ODDK Isbn 8371879423 Wydanie 2004

Zgodnie z rozporządzeniem nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych oraz ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr 171, poz. 1225). Funkcjonowanie systemu powinno być dokumentowane. Opracowanie przygotowane przez doświ ...

Zobacz Procedury i instrukcje zakładowego systemu HACCP z formularzami do zapisów piekarnia
Procedury i instrukcje zakładowego systemu HACCP z formularzami do zapisów piekarnia

Wydawnictwo ODDK Isbn 8374260033 Wydanie 2004

Od 1 maja 2004 r. wszystkie zakłady prowadzące działalność w zakresie\r\nprodukcji i obrotu żywnością muszą wdrożyć i stosować zasady systemu HACCP, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności. Aby ten cel osiągnąć, należ ...

Zobacz Procedury i instrukcje zakładowego systemu HACCP z formularzami do zapisów (CD)
Procedury i instrukcje zakładowego systemu HACCP z formularzami do zapisów (CD)

Wydawnictwo ODDK Isbn 8374260033 Wydanie 2004

Wersja elektroniczna książki w formacie MS Word. Zgodnie z rozporządzeniem nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych oraz ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr 171, poz. 1225), wszystkie zakłady prowadzące dział ...

Zobacz Procedury i instrukcje zakładowego systemu HACCP z formularzami do zapisów – piekarnia (CD)
Procedury i instrukcje zakładowego systemu HACCP z formularzami do zapisów – piekarnia (CD)

Wydawnictwo ODDK Isbn 8374260033 Wydanie 2004

Opracowanie obejmuje wzorcowe procedury i instrukcje wraz z formularzami służącymi do dokonywania zapisów, niezbędne przy opracowywaniu zakładowego systemu HACCP w piekarni. ...

Zobacz DOKUMENTACJA SANITARNA WG ZASAD DOBREJ PRAKTHIG WYTWÓRNIE ŻYWNOŚCI
DOKUMENTACJA SANITARNA WG ZASAD DOBREJ PRAKTHIG WYTWÓRNIE ŻYWNOŚCI

Wydawnictwo ODDK Isbn DAC758e Wydanie 2004

Dokumentacja sanitarna według zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP i Dobrej Praktyki Higienicznej GHP (instrukcje, zapisy – wytwórnie żywności) (z suplememntem elektronicznym). Każdy podmiot działający na rynku w zakresie produkcji lub ob ...

Zobacz DOKUMENTACJA SANITARNA WG ZASAD środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego
DOKUMENTACJA SANITARNA WG ZASAD środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego

Wydawnictwo ODDK Isbn Wydanie 2004

Dokumentacja sanitarna według zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP i Dobrej Praktyki Higienicznej GHP (instrukcje, zapisy – środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego) (z suplementem elektronicznym) Każdy podmiot działający na rynku w zakres ...

Zobacz Poradnik opracowania zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) z przykładowo wypełnioną dokumentacją
Poradnik opracowania zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) z przykładowo wypełnioną dokumentacją

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378040927 Wydanie 2013

Każdy podmiot działający na rynku w zakresie produkcji lub obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 1 ...