GMP, GHP, HACCP, jakość

Mają Państwo bezwzględny obowiązek wdrożenia i dokumentowania zasad systemu HACCP (zgodnie z Rozporządzeniem (WE) NR 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych oraz ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, Dz.U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.). Wszystkie oferowane przez nas publikacje i materiały zostały zatwierdzone pod względem zgodności z wymaganiami higieny przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Haccp Ghp Gmc - Dokumentacja sanitarna GMP GHP HACCP

Zobacz DOKUMENTACJA SANITARNA SKLEP SPOŻYWCZY
DOKUMENTACJA SANITARNA SKLEP SPOŻYWCZY

Wydawnictwo ODDK Isbn 837426053X Wydanie 2015

Każdy podmiot działający na rynku w zakresie produkcji lub obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr 171, poz. 1225) j ...

Zobacz Poradnik opracowania i wdrażania systemu HACCP gastronomia
Poradnik opracowania i wdrażania systemu HACCP gastronomia

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378041191 Wydanie 2013

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych, które jest aktem nadrzędnym stosowanym bezpośrednio we wszystkich krajach Unii Europejskiej oraz z ust ...

Zobacz Dokumentacja sanitarna według zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP i Dobrej Praktyki Higienicznej GHP (instrukcje zapisy – zakłady żywienia zbiorowego)
Dokumentacja sanitarna według zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP i Dobrej Praktyki Higienicznej GHP (instrukcje zapisy – zakłady żywienia zbiorowego)

Wydawnictwo ODDK Isbn 8371878982 Wydanie 2004

Każdy podmiot działający na rynku w zakresie produkcji lub obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr 171, poz. 1225) j ...

Zobacz Poradnik opracowania zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) z przykładowo wypełnioną dokumentacją
Poradnik opracowania zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) z przykładowo wypełnioną dokumentacją

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378040927 Wydanie 2013

Każdy podmiot działający na rynku w zakresie produkcji lub obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 1 ...

Zobacz Projektowanie nadzorowanie i doskonalenie systemu jakości
Projektowanie nadzorowanie i doskonalenie systemu jakości

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788374266284 Wydanie 2010

Przedstawiona w niniejszym opracowaniu metodyka jest adresowana przede wszystkim do tych organizacji, które pragną samodzielnie zaprojektować swój system zarządzania jakością (SZJ) i uzyskać dzięki temu systemowi coś więcej niż tylko cert ...

Zobacz Pomiary w HACCP praktyczne wskazówki i przyrządy pomiarowe
Pomiary w HACCP praktyczne wskazówki i przyrządy pomiarowe

Wydawnictwo ODDK Isbn 837426280X Wydanie 2006

Monitorowanie, którego celem jest sprawdzenie czy właściwości produktu lub parametry procesu w krytycznych punktach kontroli HACCP są zgodne z przyjętymi wartościami, jest podstawą funkcjonowania systemu HACCP w każdym zakładzie przemysłu ...

Zobacz Audytowanie firm spożywczych GMP/GHP HACCP jakość - wymagania komentarz metodyka
Audytowanie firm spożywczych GMP/GHP HACCP jakość - wymagania komentarz metodyka

Wydawnictwo ODDK Isbn 8374263210 Wydanie 2006

Publikacja zawiera katalog zagadnień pozwalających ocenić zakład spożywczy na wielu płaszczyznach i odnoszących się do różnych kwestii, zaczynając od dobrych praktyk produkcyjnych, higienicznych, poprzez wymagania wobec produkcji i produkt ...

Zobacz GLOBALGAP PODSTAWY WYMAGANIA WDRAŻANIE I KON Z E-SUPLEMENT
GLOBALGAP PODSTAWY WYMAGANIA WDRAŻANIE I KON Z E-SUPLEMENT

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788374267465 Wydanie 2011

System GlobalGAP to ważny, niezależny, dobrowolny system służący zapewnieniu bezpieczeństwa żywności na etapie produkcji podstawowej. Zainteresowanie tym systemem, zarówno w świecie, jak i w Polsce, wynika przede wszystkim z rosnących ocze ...

Zobacz GLOBALGAP ROŚLINY UPRAWNE OWOCE I WARZYWA Z E-SUPLEMENT
GLOBALGAP ROŚLINY UPRAWNE OWOCE I WARZYWA Z E-SUPLEMENT

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378040071 Wydanie 2011

W ostatnich latach producenci zaczęli bardziej dbać o jakość i bezpieczeństwo wytwarzanej żywności. Coraz częściej zwraca się uwagę na źródło pochodzenia produktu, na warunki, w jakich był uprawiany, i na gwarancje związane z tym poch ...

Zobacz ŻYWIENIE DZIECI W PRZEDSZKOLU /Z E-SUPLEMENTEM CD/
ŻYWIENIE DZIECI W PRZEDSZKOLU /Z E-SUPLEMENTEM CD/

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788374264129 Wydanie 2007

Poradnik realizacji racjonalnego żywienia dzieci w wieku 4–6 lat z przykładami jadłospisów i oceną sposobu żywienia (z suplementem elektronicznym). Człowiek, chcąc zachować pełnię zdrowia, musi się racjonalnie odżywiać, musi umieć t ...