Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych zagadnienia rachunkowe i podatkowe

Autorzy książki, opierając się na pytaniach klientów a także swoim doświadczeniu stworzyli praktyczną pozycję, która pomoże lepiej zrozumieć skomplikowane przepisy regulujące fuzje i przejęcia. W kontekście nabycia i łączenia spółek kapitałowych decydującą rolę odgrywają szczegółowo opisane przez Autorów aspekty prawne, finansowe, rachunkowe, a także podatkowe wspomnianych procesów. Bardzo ważną rolę pełnią także praktyczne porady dotyczące tego, w jaki sposób przygotować się do kontaktów z potencjalnie przejmowanym przedsiębiorstwem, dlaczego warto skorzystać z pomocy doradców przy procesie przejęcia i W jaki sposób ważne jest przeprowadzenie analizy due diligence. Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych. Zagadnienia rachunkowe i podatkowe