Fundacje i stowarzyszenia prawny i podatkowy instruktaż funkcjonowania z wzorcową dokumentacją

Cena 131.45 zł Katalogowa 189 zł

W książce o fundacjach cenna jest wzorcowa dokumentacja wykorzystywana w fundacjach i stowarzyszeniach (np. akty ustanawiające, statut, uchwały organów wewnętrznych, protokoły posiedzeń).
Książka podzielona jest na dwie części: pierwsza poświęcona jest fundacjom, druga stowarzyszeniom, pisana jest bardzo klarownym językiem, z ogromną ilością przykładów i bogatym orzecznictwem.