Rachunkowość fundacji stowarzyszeń i innych jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej

Książki zawierają wzory polityki rachunkowości fundacji i stowarzyszenia, nowe wzory sprawozdania finansowego już za 2017 rok, wzory rachunku zysków i strat

Fundacje i stowarzyszenia - Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń Nawrocki

Zobacz Fundacje i stowarzyszenia Opodatkowanie i księgowość 2016
Fundacje i stowarzyszenia Opodatkowanie i księgowość 2016

Forum Doradców Podatkowych Isbn 9788363913663 Wydanie 2016

Zmiany po 1 stycznia 2016 KRS terminy rejestracja Zmiany w 2016 roku Uproszczona ewidencja Pełna księgowość Jednostki MIKRO OPP lub 1 % Księgowość jednostek otrzymujących dotację na działalność BIBLIOTEKA PRZEDSIĘBIORCY ...

Zobacz Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Oficyna prawa polskiego Isbn 9788326948220 Wydanie 2016

Ostatnia nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego wprowadziła istotne zmiany dla organizacji pozarządowych. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć nowe zasady dotyczące odpłatnej działalności pożytku publicznego, 1% PIT, ...

Zobacz Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej za 2016 rok krok po kroku
Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej za 2016 rok krok po kroku

Wiedza i Praktyka Isbn 9788326955631 Wydanie 2016

Wszystko co powinieneś wiedzieć o sprawozdaniu finansowym za 2016 rok. Niezbędnik księgowego w organizacji pozarządowej. Praktyczne wzory i przykłady. Na obowiązki związane ze sporządzeniem sprawozdania finansowego, do których obligują prz ...

Zobacz Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń Nawrocki
Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń Nawrocki

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378042921 Wydanie 2016

Obecne wydanie książki o rachunkowości fundacji: 1) uwzględnia bardzo ważne zmiany dla fundacji i stowarzyszeń: - wynikające z nowelizacji ustawy o rachunkowości, obowiązujące od 23 września 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1333), związane ...

Zobacz Ustawa o fundacjach Komentarz praktyczny
Ustawa o fundacjach Komentarz praktyczny

Difin Isbn 9788379308514 Wydanie 2015

Ustawa z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jedn. Dz. U. z 1991 r. Nr poz. 203 z późn. zm.) w związku ze swoją lakonicznością rodzi wiele praktycznych problemów. Dlatego też niniejszy komentarz, oprócz przedstawienia dotychczasowego doro ...

Zobacz Fundacje i Stowarzyszenia opodatkowanie i księgowość 2016
Fundacje i Stowarzyszenia opodatkowanie i księgowość 2016

Wydawnictwo Forum doradców podatkowych Isbn 9788363913663 Wydanie 2016

Książka zawiera zmiany po 1 stycznia 2016 roku. Książka stanowi omówienie pod kątem prawnym, podatkowym i rachunkowym problematyki funkcjonowania fundacji oraz stowarzyszeń. Są to formy prawne organizacji pozarządowych, które zdecydowanie ...

Zobacz Dotacje na działalność pożytku publicznego
Dotacje na działalność pożytku publicznego

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325570460 Wydanie 2015

Książka stanowi wyczerpujące omówienie problematyki dotacji udzielanych organizacjom pozarządowym przez jednostki samorządu terytorialnego. Publikacja zawiera 13 wzorów niezbędnych dokumentów, 30 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, ...

Zobacz Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń
Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378042280 Wydanie 2015

2 wydanie książki Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń uwzględnia bardzo ważne dla fundacji i stowarzyszeń zmiany obowiązujące od 5 września 2014 r.:\r\n- zmiany w ustawie o rachunkowości:\r\n- wprowadzenie nowej kategorii jednostek mikro, do ...

Zobacz Standardy i procedury w organizacjach pozarządowych
Standardy i procedury w organizacjach pozarządowych

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325557317 Wydanie 2013

Poszczególne rozdziały książki poświęcone są standaryzacji w kontekście zasad konstrukcji i realizacji przedsięwzięć społecznych i inwestycyjnych, współpracy z wolontariatem oraz partnerami i sponsorami zewnętrznymi. Omówione zostały ...

Zobacz Fundacje i stowarzyszenia Współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną
Fundacje i stowarzyszenia Współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325566999 Wydanie 2014

Niniejsza książka została przygotowana celem zaprezentowania różnych aspektów funkcjonowania trzeciego sektora (stowarzyszeń i fundacji) w kontekście współpracy z instytucjami publicznymi działającymi na szczeblu centralnym, regionalnym i ...