Rachunkowość fundacji stowarzyszeń i innych jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej

Książki zawierają wzory polityki rachunkowości fundacji i stowarzyszenia, nowe wzory sprawozdania finansowego już za 2017 rok, wzory rachunku zysków i strat

Fundacje i stowarzyszenia - Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń Nawrocki

Zobacz Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń Nawrocki
Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń Nawrocki

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378042921 Wydanie 2016

Obecne wydanie książki o rachunkowości fundacji: 1) uwzględnia bardzo ważne zmiany dla fundacji i stowarzyszeń: - wynikające z nowelizacji ustawy o rachunkowości, obowiązujące od 23 września 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1333), związane ...

Zobacz Ustawa o fundacjach Komentarz praktyczny
Ustawa o fundacjach Komentarz praktyczny

Difin Isbn 9788379308514 Wydanie 2015

Ustawa z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jedn. Dz. U. z 1991 r. Nr poz. 203 z późn. zm.) w związku ze swoją lakonicznością rodzi wiele praktycznych problemów. Dlatego też niniejszy komentarz, oprócz przedstawienia dotychczasowego doro ...

Zobacz Fundacje i Stowarzyszenia opodatkowanie i księgowość 2016
Fundacje i Stowarzyszenia opodatkowanie i księgowość 2016

Wydawnictwo Forum doradców podatkowych Isbn 9788363913663 Wydanie 2016

Książka zawiera zmiany po 1 stycznia 2016 roku. Książka stanowi omówienie pod kątem prawnym, podatkowym i rachunkowym problematyki funkcjonowania fundacji oraz stowarzyszeń. Są to formy prawne organizacji pozarządowych, które zdecydowanie ...

Zobacz Dotacje na działalność pożytku publicznego
Dotacje na działalność pożytku publicznego

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325570460 Wydanie 2015

Książka stanowi wyczerpujące omówienie problematyki dotacji udzielanych organizacjom pozarządowym przez jednostki samorządu terytorialnego. Publikacja zawiera 13 wzorów niezbędnych dokumentów, 30 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, ...

Zobacz Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń
Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378042280 Wydanie 2015

2 wydanie książki Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń uwzględnia bardzo ważne dla fundacji i stowarzyszeń zmiany obowiązujące od 5 września 2014 r.:\r\n- zmiany w ustawie o rachunkowości:\r\n- wprowadzenie nowej kategorii jednostek mikro, do ...

Zobacz Standardy i procedury w organizacjach pozarządowych
Standardy i procedury w organizacjach pozarządowych

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325557317 Wydanie 2013

Poszczególne rozdziały książki poświęcone są standaryzacji w kontekście zasad konstrukcji i realizacji przedsięwzięć społecznych i inwestycyjnych, współpracy z wolontariatem oraz partnerami i sponsorami zewnętrznymi. Omówione zostały ...

Zobacz Fundacje i stowarzyszenia Współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną
Fundacje i stowarzyszenia Współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325566999 Wydanie 2014

Niniejsza książka została przygotowana celem zaprezentowania różnych aspektów funkcjonowania trzeciego sektora (stowarzyszeń i fundacji) w kontekście współpracy z instytucjami publicznymi działającymi na szczeblu centralnym, regionalnym i ...

Zobacz Rachunkowość fundacji stowarzyszeń i innych jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej
Rachunkowość fundacji stowarzyszeń i innych jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A. Isbn 9788320819014 Wydanie 2010

Prawo do dobrowolnego zrzeszania się należy do fundamentalnych praw człowieka, a swoboda działania i zaangażowanie obywateli w życie społeczne są podstawą prawdziwej demokracji. Wśród inicjatyw i instytucji, których nie można zaliczyć a ...

Zobacz Fundacje stowarzyszenia Zasady funkcjonowania i opodatkowania
Fundacje stowarzyszenia Zasady funkcjonowania i opodatkowania

Wydawnictwo Forum doradców podatkowych Isbn 9788363913281 Wydanie 2014

Książka stanowi omówienie pod kątem prawnym, podatkowym i rachunkowym problematyki funkcjonowania fundacji oraz stowarzyszeń. Są to formy prawne organizacji pozarządowych, które zdecydowanie najczęściej występują w obrocie społeczno-gosp ...

Zobacz Ustawa o fundacjach Komentarz Kidyba
Ustawa o fundacjach Komentarz Kidyba

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326402265 Wydanie 2010

2 wydanie W komentarzu zostały omówione przepisy ustawy z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach. Ponadto odrębnie odniesiono się do fundacji, które poddane zostały uregulowaniom w przepisach szczególnych. Chodziło przede wszystkim o wskazanie specy ...