Finanse publiczne - prawo finansowe

Książki dla studentów wydziałów prawa, administracji, zarządzania, ekonomii, podyplomowych studiów samorządowych, pracowników naczelnych i centralnych organów administracji publicznej oraz organów jednostek samorządu terytorialnego

Finanse publiczne podręcznik - Finanse publiczne podręczniki

Zobacz Sprawozdania podatkowe
Sprawozdania podatkowe

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381604840 Wydanie 2019

Publikacja stanowi kompleksowe omówienie sprawozdań podatkowych gmin w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 20.12.2017 r. w sprawie sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolne ...

Zobacz Finanse publiczne Komentarz
Finanse publiczne Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381582360 Wydanie 2019

Z dniem 1 stycznia 2019 roku wejdą w życie przepisy ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych. Nowelizacja mimo niewielkich rozmiarów ma charakter jakościowy, dotykając najistotniejszych konstrukcji mających znaczenie dla budżetu jednost ...

Zobacz Zarys finansów publicznych i prawa finansowego
Zarys finansów publicznych i prawa finansowego

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381076845 Wydanie 2017

Podręcznik w przystępny sposób omawia zagadnienia: finansów publicznych, prawa budżetowego, finansów jednostek samorządu terytorialnego, prawa podatkowego (wraz z omówieniem poszczególnych podatków), prawa celnego, prawa bankowego, prawa de ...

Zobacz Finanse samorządu terytorialnego Zagadnienia wybrane
Finanse samorządu terytorialnego Zagadnienia wybrane

WSB Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Isbn 837205214X Wydanie 2005

Publikacja jest wynikiem dorobku cyklicznie urządzanych przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu konferencji naukowych na temat finansów samorządu terytorialnego. Ostatnia Konferencja odbyta się w dniach 15-17 listopada 2004 roku. Jej celem ...

Zobacz Prawo finansów samorządowych
Prawo finansów samorządowych

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381247894 Wydanie 2018

W podręczniku autorzy klarownie i przystępnie objaśniają podstawowe zagadnienia dotyczące systemu finansów jednostek samorządu terytorialnego na gruncie obowiązujących ustaw i aktów prawa miejscowego. Wśród szeroko omówionych pojęć i i ...

Zobacz Finanse publiczne
Finanse publiczne

Wydawnictwo Naukowe PWN Isbn 9788301190880 Wydanie 2017

Najnowsza i kompletna publikacja z zakresu finansów publicznych na polskim rynku. Książka przygotowana została na podstawie cieszącego się od lat niesłabnącym zainteresowaniem podręcznika Finanse publiczne. Teoria i praktyka autorstwa prof. ...

Zobacz Finanse publiczne Teoria i praktyka
Finanse publiczne Teoria i praktyka

Wydawnictwo Naukowe PWN Isbn 9788301157326 Wydanie 2016

Trzecie zmienione i uaktualnione wydanie uniwersalnego podręcznika, traktującego o finansach publicznych we współczesnej gospodarce rynkowej. Część pierwsza, teoretyczna, przedstawia w sposób usystematyzowany podstawową problematykę finans ...

Zobacz Finanse publiczne Ziółkowska
Finanse publiczne Ziółkowska

WSB Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Isbn 9788372053077 Wydanie 2012

Książka Teoria i zastosowanie jest oryginalną, jedną z nielicznych na naszym rynku wydawniczym publikacją poświęconą problematyce finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem ich specyfiki w warunkach transformowanej polskiej gospod ...

Zobacz Finanse publiczne Komentarz praktyczny
Finanse publiczne Komentarz praktyczny

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378041931 Wydanie 2014

Jedyny na rynku komentarz do ustawy o finansach publicznych uwzględniający ostatnią nowelizację stan prawny na dzień 25 lipca 2014 rok. Nastawiony na praktyków komentarz do ustawy zawiera pogłębioną analizę problemów, które występują lu ...

Zobacz Prawo finansowe Tom 1 Finanse publiczne
Prawo finansowe Tom 1 Finanse publiczne

Oficyna Prawa Polskiego Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Isbn 9788326911194 Wydanie 2011

Znajdziesz wszystkie zagadnienia związane z budżetem państwa i budżetami samorządowymi – procedurą ich uchwalania, możliwościami zmiany i przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami w tych budżetach, jak również kwestie związane z ...