Książki z finansów publicznych dla dla JST, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Bądź na bieżąco w zmianach w finansach publicznych. Szeroka oferta książek dla osób zatrudnionych w służbach finansowych, w służbach kontroli finansowej, pracowników organów administracji. Dla każdego polecam komentarz do planu kont Pani Augustowskiej.

Finanse publiczne - Komentarz do planu kont Augustowska, szczegółowa klasyfikacja, centralizacja VAT

Zobacz Świadczenie wychowawcze + płyta CD
Świadczenie wychowawcze + płyta CD

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381280358 Wydanie 2017

Książka Świadczenia wychowawcze wyd. 2 opisuje zmiany wprowadzone m.in. ustawą z dnia 7 lipca 2017 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodziny oraz zawiera wzory nowych dokumentów związanych z ich wprowadzeniem.Now ...

Zobacz Statut szkoły i placówki po zmianie ustroju szkolnego 2017 + Płyta CD
Statut szkoły i placówki po zmianie ustroju szkolnego 2017 + Płyta CD

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325598822 Wydanie 2017

Celem książki jest szczegółowe omówienie zagadnień dotyczących statutów jednostek oświatowych w nowej rzeczywistości prawnej. Koncentrujemy się w niej na tworzeniu wewnątrzszkolnego aktu prawnego jakim jest statut oraz trybie jego przyjm ...

Zobacz Szczegółowa klasyfikacja 2017
Szczegółowa klasyfikacja 2017

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378043553 Wydanie 2017

Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wprowadzona rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.) z uwzgl ...

Zobacz Komentarz do planu kont Augustowska
Komentarz do planu kont Augustowska

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378043461 Wydanie 2017

Komentarz do planu kont posiada suplement elektroniczny zawierający treść komentarza w formacie PDF z użytecznymi hiperłączami pozwalającymi każdemu księgowemu szybko i łatwo przemieszczać się pomiędzy korespondującymi kontami, a także ...

Zobacz Usprawnianie zarządzania w samorządzie terytorialnym poprzez budżet
Usprawnianie zarządzania w samorządzie terytorialnym poprzez budżet

Wolters Kluwer Isbn 9788381075930 Wydanie 2017

W publikacji omówiono zupełnie nowe w polskim piśmiennictwie podejście do usprawniania zarządzania w polskim samorządzie terytorialnym, zarówno z prawnego, jak i ekonomicznego punktu widzenia. Wykorzystując modele zachodnie, wskazano, w jaki ...

Zobacz Finanse publiczne Komentarz do ustawy
Finanse publiczne Komentarz do ustawy

Infor Isbn 9788365789525 Wydanie 2017

Finanse publiczne. Komentarz do ustawy zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wzbogacone o orzecznictwo, przykłady oraz wzory dokumentów. Uwzględnia - wchodzące w życie 28 kwiet ...

Zobacz Odpowiedzialnosć za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w praktyce część 2
Odpowiedzialnosć za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w praktyce część 2

Infor Isbn 9788365887191 Wydanie 2017

Miesięczny przegląd nowości - Nowy KSR Środki trwałe - Projekt ustawy o finansowaniu oświaty - Zmiany przepisów ustaw mające na celu ułatwienie dochodzenia wierzytelności - Nowe rozporządzenie w sprawie należności z tytułu podróży sł ...

Zobacz Plan kont z komentarzem dla instytucji kultury Pietrzak
Plan kont z komentarzem dla instytucji kultury Pietrzak

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378043584 Wydanie 2017

Plik suplementu komentarza do planu kont instytucji kultury do pobrania poprzez Internet (instrukcja zamieszczona w książce). Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows. Suplement elektroniczny zawiera szereg niezbędnych dokumen ...

Zobacz Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych
Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325597061 Wydanie 2017

Obowiązująca w 2017 r. w jednostkach sektora publicznego dokumentacja wewnętrzna musi zostać zmieniona i dostosowana do szeregu zmian w obowiązujących przepisach. Zmiany te związane są z: - wejściem w życie w dniu 1.9.2017 r. reformy oświa ...

Zobacz Sprawozdania budżetowe jednostek samorządowych 2016
Sprawozdania budżetowe jednostek samorządowych 2016

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325596897 Wydanie 2017

W naszej książce znajdą Państwo:- najnowsze interpretacje Ministerstwa Finansów oraz Regionalnych Izb Obrachunkowych w zakresie sprawozdawczości budżetowej,- wyjaśnienia jak wypełniać poszczególne wiersze i kolumny sprawozdań,- przedstawi ...