Faktura VAT w pytaniach i odpowiedziach

Cena 99.39 zł Katalogowa 129 zł

Jest to jedyna na rynku Książka, jaka w formie zwięzłych pytań i przystępnych odpowiedzi omawia zmienione przepisy ustawy o podatku od towarów i usług dotyczące wystawiania faktur. W książki w sposób unikalny zaprezentowano obowiązujące przepisy prawa podatkowego również zawarto wiele przykładów obrazujących wątpliwości podatników, wzbogacone aktualnym orzecznictwem judykatury, w jaki sposób i stanowiskiem organów podatkowych.
Czytelnik znajdzie tu m.in. odpowiedzi na następujące pytania:
- Dla jakich transakcji istnieje obowiązek wystawienia faktury?
- Co to jest samofakturowanie i jakie normy umożliwiają jego zastosowanie?
- W jaki sposób nie ma obowiązku wystawienia faktury?
- Jakie są obowiązkowe dane, jakie powinny odnaleźć się na fakturze?
- Kiedy trzeba wystawić fakturę rozliczeniową, uproszczoną, korygującą?
- Jak długo powinno się zapisywać faktury?
- Jaki jest zasadniczo maksymalny termin na wystawienie faktury?
- W jakiej sytuacji można wystawić notę korygującą?
- Jakie są przesłanki umożliwiające kasacja faktury?
- Kiedy można traktować faktury elektroniczne?
- Jaka jest kara za wystawienie faktury wadliwej?
Opracowanie w szczególności ma pomóc w prawidłowym, zgodnym z obowiązującym stanem prawnym, wystawianiu faktur. Zamieszczono w przedtem ponadto, w formie graficznej, przykładowe wzory niektórych typów faktur.