Europejskie modele instrumentów finansowych

Cena 190.14 zł Katalogowa 220 zł

Książka zawiera informacje o obecnie obowiązujących regulacjach prawnych rynku finansowego w Polsce i za granicą. Przedstawiono w niej m.in. kwestie dotyczące:

- papierów wartościowych,
- pochodnych instrumentów finansowych,
- rodzajów rynków finansowych,
- standardowych wzorców kontraktów.

W opracowaniu zostały uwzględnione wszystkie obowiązujące akty prawne dotyczące instrumentów finansowych, a także te, które wejdą w życie 3.01.2018 r. Zaakcentowano również kierunek wprowadzanych zmian w prawie instrumentów finansowych i rynku finansowego.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla ekonomistów, księgowych, przedsiębiorców, sędziów a także doradców podatkowych. Zainteresuje również regulatorów i nadzorców krajowego rynku finansowego oraz instytucji regulowanych oraz prawników praktyków zajmujących się prawną obsługą tych podmiotów