Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce

Cena 98.61 zł Katalogowa 128 zł

Książka o elektronizacji zamówień publicznych zawiera praktyczne omówienie projektu e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne, przedstawia jego główne założenia, a także strukturę Platformy e-Zamówienia a także okres i sposób realizacji programu.

Co w praktyce oznacza elektronizacja zamówień publicznych dla zamawiających i wykonawców?
W jaki sposób należy korzystać z pisemnej, a kiedy z elektronicznej formy czynności prawnych?
W jakich okolicznościach można odstąpić od obowiązku elektronicznej komunikacji w postępowaniu o zamówienie publiczne?

Autorzy książki Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce w sposób kompleksowy opisują poszczególne fazy procesu elektronizacji zamówień publicznych. Przeprowadzają czytelnika przez labirynt regulacji prawnych, opisując najbardziej problematyczne kwestie związane z elektronizacją zamówień.
W książce Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce przedstawione zostały zagadnienia związane m.in. z:

podpisem elektronicznym, jego rodzajami i skutkami wykorzystywania,
- tzw. okresem przejściowym elektronizacji zamówień,
- zasadami porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami,
- regułami dokumentowania czynności w postępowaniach,
- JEDZ oraz wykorzystywaniem elektronicznego formularza eESPD,
- fakturami elektronicznymi i systemem e-Certis.