Ekstradycja w polskim postępowaniu karnym

Cena 70.97 zł Katalogowa 99 zł

W książce przedstawiono instytucję ekstradycji w ujęciu szeroko rozumianego prawa karnego, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji procesowych. Zaprezentowano wyniki badań empirycznych obejmujących analizę akt prokuratorskich i sądowych z terenu całej Polski (z jedenastu apelacji), wskazujących na praktykę stosowania instytucji ekstradycji. W opracowaniu zaprezentowano m.in.:
- historię wydawania sprawców przestępstw,
- substytuty ekstradycji,
- podstawy prawne ekstradycji,
- ekstradycję czynną i bierną. Książka zainteresuje zarówno praktyków – sędziów, prokuratorów i adwokatów, W jaki sposób i teoretyków prawa karnego.