Ekonometria współczesna Osińska

Cena 39.04 zł Katalogowa 47,25 zł

Podręcznik akademicki zawierający wybrane zagadnienia z ekonometrii współczesnej, to znaczy takiej, która znacznie rozwinęła się od czasów wprowadzenia tego przedmiotu do programu studiów. Omawiane metody są aktualnie stosowane w zaawansowanych badaniach dotyczących zarówno skali makro W jaki sposób i mikroekonomicznej i wykraczają poza obowiązujący program wykładu z przedmiotu Ekonometria. Dotyczy to zwłaszcza modelowania jedno i wielowymiarowych szeregów czasowych, zagadnienia kointegracji, jedno i wielowymiarowych modeli korekty błędem, analizy odpowiedzi na impuls a także metod modelowania danych panelowych.
Pierwsze 8 rozdziałów książki to podstawy ekonometrii. Znajdują się tam elementy tzw. Ekonometrii klasycznej. W każdym rozdziale jest wiele przykładów opartych na danych rzeczywistych.
W ostatnich pięciu rozdziałach podręcznika przedstawione zostały wybrane zagadnienia z ekonometrii dynamicznej, której przedmiotem jest analiza wewnętrznej struktury ekonomicznych szeregów czasowych a także badanie współzależności między nimi.