Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych

Cena 104.51 zł Katalogowa 128 zł

Książka pomaga rozwiązać najczęstsze problemy pojawiające się na poszczególnych etapach postępowania egzekucyjnego. Zawiera szczegółowy opis środków egzekucyjnych należności pieniężnych a także środków ochrony praw uczestników postępowania. Autorzy odpowiadają między innymi na pytania:- W jaki sposób prowadzić egzekucję na rzecz wierzycieli krajowych i zagranicznych,
- jakie informacje musi zawierać tytuł wykonawczy,
- co należy zrobić z wnioskiem lub tytułem wykonawczym przesłanym drogą elektroniczną,
- w jakich przypadkach egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia zobowiązanemu upomnienia,
- jak postępować w przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej z sądową,
- jak może nastąpić zawieszenie lub umorzenie postępowania egzekucyjnego.
Niniejsze, drugie wydanie książki zawiera zmiany ustawodawcze, znacznie wpływające na sprawność przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego, jego efektywność oraz skuteczność egzekucji należnych płatności.