Egzekucja administracyjna obowiązków o charakterze niepieniężnym

Cena 91.68 zł Katalogowa 119 zł

Książka dla wszystkich uczestników postępowania egzekucyjnego, przede wszystkim pracowników organów egzekucyjnych i organów pełniących funkcję wierzyciela administracyjnego a także potencjalnych zobowiązanych. Zawiera przydatne wzory wniosków, postanowień i innych dokumentów stosowanych na co dzień w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym.
Olszanowski krok po kroku omawia przebieg postępowania egzekucyjnego i podpowiada, o czym warto pamiętać na każdym jego etapie. Na podstawie bogatego orzecznictwa sądów administracyjnych wyjaśnia m.in.:
- kim jest wierzyciel w postępowaniu egzekucyjnym i co należy do jego obowiązków,
- W jaki sposób prawidłowo wystawić tytuł wykonawczy,
- jak i na jakiej podstawie organ egzekucyjny może rozpocząć egzekucję,
- w jaki sposób strony postępowania mogą kontrolować działania organu egzekucyjnego,
- kiedy postępowanie egzekucyjne trzeba umorzyć.