Egzamin na doradcę podatkowego Testy 2017

Książki zawierają pytania testowe opracowane przez Państwową Komisję Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego zgodnie z nową uchwałą z 28.4.2017 r. Nr 19/VI/2017. Książki wydawnictwa Beck zawierają także dostęp do pytań testowych on-line

Egzamin na doradcę podatkowego - Egzamin na doradcę podatkowego testy kazusy Beck

Zobacz Egzamin na doradcę podatkowego pytania i odpowiedzi Testy 2016
Egzamin na doradcę podatkowego pytania i odpowiedzi Testy 2016

Wydawnictwo Forum Doradców Podatkowych Isbn 9788363913687 Wydanie 2016

Zbiór pytań testowych wraz z odpowiedzami i podaniem ich podstaw prawnych wg uchwały nr 5/VI/2016 z dnia 15 stycznia 2016 roku. Książka została wzbogacona o szablony wyników usprawniające rozwiązywanie zadań i ułatwijące kontrolowanie pos ...

Zobacz Egzamin na doradcę podatkowego testy kazusy stan prawny na czerwiec 2016
Egzamin na doradcę podatkowego testy kazusy stan prawny na czerwiec 2016

Oficyna prawa polskiego Isbn 9788326953828 Wydanie 2016

Zawiera odpowiedzi na pytania testowe oraz rozwiązania kazusów, czyli części praktycznej egzaminu pisemnego. Materiał stanowi nieocenioną pomoc dla osób przystępujących do egzaminu na doradcę podatkowego. Publikacja uwzględnia wszystkie zm ...

Zobacz Egzamin na doradcę podatkowego pytania otwarte 2016
Egzamin na doradcę podatkowego pytania otwarte 2016

Wydawnictwo Forum Doradców Podatkowych Isbn 9788363913236 Wydanie 2016

Najnowsze opracowanie odpowiedzi na pytania otwarte do ustnego egzaminu na doradcę podatkowego, ilustrowane orzecznictwem i interpretacjami MF. Opracowanie dotyczy wykazu pytań ogłoszonych Uchwałą Nr 5/VI/2016 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ...

Zobacz Wykładnia i stosowanie prawa podatkowego Brzeziński
Wykładnia i stosowanie prawa podatkowego Brzeziński

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326441240 Wydanie 2013

Książka Brzezińskiego z prawa podatkowego przeznaczona jest dla praktyków profesjonalnych pełnomocników (doradców podatkowych, radców prawnych i adwokatów), sędziów oraz pracowników organów podatkowych, teoretyków prawa podatkowego, oso ...

Zobacz Ustawa o doradztwie podatkowym Komentarz
Ustawa o doradztwie podatkowym Komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326479694 Wydanie 2015

W komentarzu kompleksowo przedstawiono zasady wykonywania zawodu doradcy podatkowego, w tym zakres czynności, etykę, odpowiedzialność dyscyplinarną. Analizie poddano także funkcjonowanie organów samorządu zawodowego oraz przesłanki uzyskania ...

Zobacz Egzamin na doradcę podatkowego pytania otwarte Forum
Egzamin na doradcę podatkowego pytania otwarte Forum

Wydawnictwo Forum Doradców Podatkowych Isbn 9788363913236 Wydanie 2015

Książka składa się z 2 tomów ze stanem prawnym na lipiec 2015 rok. Uchwała Nr 1/VI/2015 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z dnia 23 lutego 2015 roku\r\n Najnowsze opracowanie odpowiedzi na pytania otwarte do ustne ...

Zobacz Egzamin na doradcę podatkowego Kazusy
Egzamin na doradcę podatkowego Kazusy

Wydawnictwo Forum Doradców Podatkowych Isbn 9788363913441 Wydanie 2015

Z aktualnym wykazem pytań z dnia 25.02.2015 roku. Uchwała Nr 1/VI/2015 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z dnia 23 lutego 2015 r. zmieniającej uchwałę Nr 14/V/2014 z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie wykazu pytań za ...

Zobacz Egzamin na doradcę podatkowego Testy
Egzamin na doradcę podatkowego Testy

Wydawnictwo Forum Doradców Podatkowych Isbn 9788363913458 Wydanie 2014

TESTY zawierają najnowsze pytania testowe zgodne z wykazem ogłoszonym uchwałą nr.14/V/2014 z dnia 13 maja 2014 roku. ...

Zobacz Egzamin na doradcę podatkowego Suplement
Egzamin na doradcę podatkowego Suplement

Wydawnictwo Forum Doradców Podatkowych Isbn 9788363913458 Wydanie 2014

Pytania otwarte i testy Suplement. Aktualizacja do testów i pytań otwartych stan prawny lipiec 2014, w jednym tomie. ...

Zobacz Prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w VAT
Prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w VAT

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326433344 Wydanie 2014

Książka przeznaczona jest dla doradców podatkowych, osób związanych z obsługą podatkową firm oraz pracowników działów księgowych i finansowych. Może stanowić cenną pomoc dla studentów prawa i ekonomii zainteresowanych poszerzeniem wie ...