Efektywność zarządzania i nadzoru w spółce handlowej

W poszukiwaniu optymalnego modelu ustroju spółki. Prezentacja organizacji spółek kapitałowych oraz osobowych
Cena 119.09 zł Katalogowa 159 zł

Efektywność zarządzania i nadzoru w spółce handlowej. W poszukiwaniu optymalnego modelu ustroju spółki. W książki zaprezentowano organizację spółek kapitałowych a także osobowych. Autorzy omawiają zarówno zagadnienia ogólne – możliwe modele organizacji spółek – W jaki sposób i kwestie szczegółowe, takie jak pozycja, usytuowanie i wzajemne relacje organów spółki i ich członków, podział kompetencji zarządczych i nadzorczych, sytuacja prawna wspólników i akcjonariuszy, odpowiedzialność funkcjonariuszy spółki. Uwzględniono również specyfikę omawianej problematyki w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, a także w spółkach publicznych.