Dynamika procesu karnego Podręcznik do konwersatoriów

Cena 27.96 zł Katalogowa 39 zł

Książka adresowana jest do studentów prawa, jako uzupełnienie klasycznego wykładu prawa karnego procesowego.
Podręcznik obejmuje zadania praktyczne z zakresu postępowania karnego, pozwalające na weryfikację opanowanego przez studenta materiału i przygotowanie do egzaminu.
Struktura każdego z rozdziałów opracowania składa się z:
- krótkiej prezentacji najważniejszych zagadnień teoretycznych,
- tablic pomocniczych,
- kazusów, na gruncie których przygotowano pytania problemowe,
- wybranych tez orzecznictwa,
- literatury uzupełniającej.