Dotacje dla szkół i przedszkoli Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach

Cena 27.96 zł Katalogowa 39 zł

Książka dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego w tym zwłaszcza wydziałów edukacji, zespołów obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych, wydziałów budżetu i finansów, skarbników, a także do organów prowadzących szkoły i placówki publiczne i niepubliczne.
Książka przybliża trudną i kontrowersyjną problematykę dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego szkołom i placówkom oświatowym prowadzonym przez podmioty prywatne. Szczegółowo omówiono w niej zagadnienia często sprawiające trudności w praktyce, takie W jaki sposób podstawy udzielania dotacji, obliczanie ich wysokości, wykorzystywanie i rozliczanie.