Dostęp do informacji publicznej

Zobacz Ochrona danych osobowych RODO

całościowe opracowanie zagadnienia związanego z uprawnieniami i obowiązkami instytucji kultury z perspektywy przepisów regulujących dostęp do informacji publicznej. Szczególny nacisk położony został na udostępnienie informacji publicznej na wniosek, ponieważ w tym zakresie pojawiają się największe problemy, których efektem są często przegrane przez instytucje kultury sprawy przed sądami administracyjnymi. Książka ma walory przewodnika dla pracowników kultury, a szczególnie osób zajmujących się organizowaniem wydarzeń kulturalnych we współpracy z instytucjami kultury a także urzędników i prawników świadczących obsługę tego typu instytucji.