Dopuszczalność dowodu sprzecznego z prawem w postępowaniu cywilnym

Cena 101.64 zł Katalogowa 139 zł

Celem książki jest scharakteryzowanie i zdefiniowanie dowodu sprzecznego z prawem, a także zakreślenie granic jego dopuszczalności w sądowym postępowaniu cywilnym.