DOKUMENTACJA ZASAD POLITYKI RACHUNKOWOŚCI W JEDBUW7/E-SUP